Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2018. gadam!

  No 5. decembra līdz 22. decembrim var pieteikties uz zvejas rīkiem 2018. gadam.
Iesnieguma veidlapu var saņemt Kolkas pagasta pārvaldē, Dundagas novada domē vai
lejuplādēt »
Aizpildītos iesniegumus var iesniegt Kolkas pagasta pārvaldē vai Dundagas novada domē.
Tālruņi saziņai: 63220548, 29174294, epasts
parvalde.kolka@dundaga.lv

MK noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos

MK noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2018. gadam!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2018. gadam!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2018. gadam!' iekš Twitter

Komentēt nav lemts