Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz brīvo Kolkas «mazdārziņu» zemes nomu

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz brīvo Kolkas «mazdārziņu» zemes nomu' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz brīvo Kolkas «mazdārziņu» zemes nomu' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz brīvo Kolkas «mazdārziņu» zemes nomu' iekš Twitter

Iesniegumu par pieteikšanos uz zemes nomu var nosūtīt Dundagas novada pašvaldībai (adrese: Pils iela 5–1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270) pa pastu, iesniegt klātienē pašvaldības  kancelejā (Dundagā, Pils ielā 5–1), Kolkas pagasta pārvaldē (Kolkā, «Brigās») vai nosūtīt kā elektroniski parakstītu dokumentu uz adresi dome@dundaga.lv.

Par papildinformāciju par Kolkas pagasta nekustamiem īpašumiem, kā arī par nepieciešamību apskatīt nomas objektu, lūdzu, sazināties ar Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Aldi Pinkenu pa tālruni 63220548 vai 29174294!

Pieteikšanās termiņš: līdz zemes gabala iznomāšanai


Informācija uz 12. martu:

Īpašuma nosaukums Kadastra numurs Platība, ha Maksimālais nomas termiņš Nomas maksa gadā bez PVN, € Ar vai bez apbū­ves tiesībām
Brigas (35.)* 88620070192 0,042 12 gadi 8,20 Bez
Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (58.)* 88620070238 0,008 12 gadi 4,80 Bez
Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (59.)* 88620070238 0,016 12 gadi 5,60 Bez
Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (60.)* 88620070238 0,011 12 gadi 5,10 Bez
Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (61.)* 88620070238 0,004 12 gadi 4,40 Bez
Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (62.)* 88620070238 0,005 12 gadi 4,50 Bez
Lauks.  zeme pie Kāviem (71.)* 88620070225 0,011 12 gadi 5,10 Bez
Lauks.  zeme pie Kāviem (72.)* 88620070225 0,021 12 gadi 6,10 Bez
Lauks.  zeme pie Kāviem (79.)* 88620070225 0,013 12 gadi 5,30 Bez
Lauks.  zeme pie Kāviem (86.)* 88620070225 0,009 12 gadi 4,90 Bez
Lauks. zeme pie Saulrietiem (94.)* 88620070241 0,008 12 gadi 4,80 Bez
Lauks. zeme pie Saulrietiem (95.)* 88620070241 0,010 12 gadi 5,00 Bez

Kolkas «mazdārziņu» zemes plāni » 

Lejuplādēt iesnieguma veidlapu »

Lejuplādēt Dundagas novada domes lēmumu par zemes gabalu nomu »

Komentēt nav lemts