Dundagas novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības izpilddirektoru

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības izpilddirektoru' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības izpilddirektoru' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības izpilddirektoru' iekš Twitter

Novecojis!

Galvenie pienākumi:

 • Organizēt un nodrošināt pašvaldības darbu atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un domes lēmumiem;
 • Organizēt un kontrolēt valsts pārvaldes institūciju un domes noteikto uzdevumu izpildi;
 • Nodrošināt teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;
 • Vadīt pašvaldības administrācijas darbu, tas ir projektu koordinēšanu, personāla piesaisti un attīstību, tehnoloģiju izmantošanu, finanšu vadību, dokumentu vadību un ar iedzīvotāju interesēm saistīto jautājumu risināšanu;
 • Domes noteiktajā kārtībā rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, administrēt saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;
 • Kontrolēt un sniegt domei priekšlikumus par pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.

Vērtējamās prasības pretendentam:

 • Izglītība;
 • Pieredze vadītāja amatā;
 • Pieredze pašvaldības darbā;
 • Latviešu valodas prasmes;
 • Svešvalodas prasmes;
 • Papildus apmācības, kvalifikācijas;
 • Rekomendācijas;
 • B kategorijas auto vadītāja apliecība.

CV un motivācijas vēstuli var iesniegt:

 • pa e-pastu: vakances@dundaga.lv;
 • personīgi vai sūtot pa pastu  Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV-3270.

Ziņas par darba vietu:

 • darba laiks — 40 stundas nedēļā;
 • darba līgums — uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku.

Pieteikšanās termiņš 21.03.2018.

Piezīme: atbilstošākie pretendenti divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju.

Komentēt nav lemts