Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Kolkas tautas nama telpu nomu

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Kolkas tautas nama telpu nomu' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Kolkas tautas nama telpu nomu' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Kolkas tautas nama telpu nomu' iekš Twitter

Novecojis!

Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma «Tautas nams», kadastra numurs 8862 007 0231, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, kadastra apzīmējums 8862 007 0231 001, divu telpu — zāle nr. 4 ar platību 49,2 m² un palīgtelpa nr. 5 ar platību 15,1 m² —  nomas tiesību izsoli. 

Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 7. jūnija plkst. 17.00 slēgtā aploksnē Dundagas novada pašvaldībā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.

Īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29174294. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma».

Lejuplādēt nomas tiesību izsoles nolikumu »

Komentēt nav lemts