Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktora amatu

Novecojis!

18.06.2018

Amata kandidātam tiek izvirzītas šādas prasības:       

  • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē  vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss (saskaņā ar Ministru Kabineta  noteikumu Nr. 662 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību»);
  • pieredze audzināšanas darbā;          
  • iemaņas darbā ar datoru (biroja programmatūra);
  • vēlama pieredze vadošā amatā, svešvalodu zināšanas.

Iesniegums, CV, motivācijas vēstule, izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas, jāiesniedz līdz 3 .jūlijam pulksten 12.00. 

Dokumentus var iesniegt elektroniski sūtot uz vakances@dundaga.lv , personīgi vai pa pastu Dundagas novada pašvaldībai  Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas novadā.

Tālrunis informācijai 63237515.

Komentēt nav lemts