Biedrība «Domesnes» ir veikusi zinātnisko izpēti kuģa vraka daļām


2017. gada 5. janvārī Kolkas liedagā tika izskalotas kuģa vraka daļas — 7 kuģa brangu daļas un 1 apšuvuma dēlis, kas ir apjomīgākais visu laiku izskalojums Kolkasraga apkārtnē un visticamāk ir viena un tā paša kuģa vraka fragmenti.

Tie tika atrasti izklaidus nelielā, apmēram 450 m garā posmā, no Kolkas Tautas nama līdz teritorijai iepretī īpašumam «Ūši» (uz ziemeļiem no Tautas nama). Biedrība vērsās pie Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, kuras pārstāvji apsekoja izskalotos priekšmetus un, konsultējoties ar ārzemju kolēģiem, ieteica noteikt izskalojuma koksnes vecumu.

Šā gada aprīlī biedrība, ņemot vērā speciālistu ieteikumus, iesniedza projekta pieteikumu Valsts Kultūrkapitāla fondam ar mērķi veikt kuģa vraka daļu zinātnisko izpēti, izmantojot radioaktīvā oglekļa datēšanas metodi (14C analīzi).

Biedrības projekts tika atbalstīts un vajadzīgais finansējums 204,00 EUR apmērā piešķirts. Jūnija sākumā divi2 koksnes paraugi analīžu veikšanai tika nosūtīti Tartu Universitātes Ekoloģijas un Zemes zinātņu institūta laboratorijai. Jūlija beigās biedrība saņēma analīžu rezultātus, kas parāda, ka kuģa detaļu vecums visticamāk attiecināms uz 19. gs. otro pusi/beigām (lejuplādēt analīžu rezultātus »). Iegūtā informācija palīdzēs interpretēt atradumu, kad tas tiks izstādīts publiskai apskatei.

Kaut arī Kolkas piekrastē regulāri tiek atrastas zemūdens mantojuma liecības – nogrimušu kuģu vraku fragmenti, iepriekš tās piederības vietā – Kolkā, nekad nav tikuši izstādīti. Biedrība izskalotos priekšmetus ir ņēmusi savā aprūpē un ir nodoms tos sadarbībā ar Dundagas novada pašvaldību izstādīt publiskai apskatei brīvdabas ekspozīcijā Kolkā.

Radioaktīvā oglekļa datēšanas metode ir nogulumu un arheoloģisko objektu absolūtā vecuma noteikšanas metode pēc radioaktīvā oglekļa izotopa 14C daudzuma oglekli saturošos materiālos. Vairāk par metodi: M. Zunde. Par radioaktīvā oglekļa (14c) datēšanas metodi un tās pielietošanu arheoloģijā. Latvijas vēstures institūta žurnāls. 2011. Nr.4., 95.–119. lpp. vai https://www.lvi.lu.lv » 

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Dženeta Marinska.

Tel. 29475692, e-pasts: dzenetam@gmail.com

Komentēt nav lemts