Dundagas novada pašvaldība aicina darbā

Novecojis!

28.02.2019

Aicina darbā lietvedi Dundagas Kultūras pilī un Mākslas un mūzikas skolā

Galvenie darba pienākumi:

Nodrošināt iestādēs dokumentu apriti; sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt, nosūtīt dokumentus; veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; pārzināt un nodrošināt dokumentu arhivēšanu; sazināties ar iestādes darbiniekiem, fiziskām un juridiskām personām savas kompetences ietvaros.

 Zināšanas un prasmes:

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

 • dokumentu pārvaldība;
 • personāla lietvedība;
 • praktiskā stilistika un rediģēšana;
 • valsts valoda;
 • viena svešvaloda saziņas līmenī;
 • darba un personīgā higiēna;
 • lietišķā etiķete;
 • saskarsmes pamati;
 • informācijas tehnoloģijas;
 • biroja tehnika;
 • darba tiesiskās attiecības.

Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus.

Pārzināt pašvaldības struktūru un darba organizācijas procesus.

Nepieciešamā izglītība:

Vidējā vai vidējā profesionālā. Vēlama dokumentu pārvaldībā, biroja darbā.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā komandā,
 • labus darba apstākļus,
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Slodzes tips: pilna laika slodze (1,0 slodze).
Amats: lietvedis
Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba alga: no 714,00 € par slodzi

Pieteikties, CV un motivācijas vēstuli līdz 2019. gada 8. martam nosūtot uz e-pastu: pils@dundaga.lv.

Uzziņas pa tālruni 29478393 (Baiba Dūda)


Aicina darbā nekustamā īpašuma nodokļa administratoru

Amata mērķis:

Nekustamā īpašuma nodokļu aprēķins, uzskaite un samaksas kontrole Dundagas novada teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt nepieciešamās darbības saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli;
 • piedalīties ceturkšņu un gada pārskatu sagatavošanā grāmatvedībai;
 • veidot datu bāzi par nodokļu maksātājiem un nodokļiem apliekamajiem objektiem, sistemātiski to precizēt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā NINO, reģistrēt īpašnieku maiņas sakarā ar veiktajām izmaiņām zemesgrāmatās;
 • analizēt pašvaldības budžetā iemaksātās nodokļa summas un kontrolēt to savlaicīgu un pilnīgu ieskaitīšanu;
 • izskatīt informācijas pieprasījumus un sagatavot atbildes;
 • atbilstoši kompetencei sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām;
 • gatavot pārskatus par nodokļu ieņēmumiem pašvaldības budžetā un budžeta izpildi;
 • sagatavot administratīvo aktu projektus;
 • organizēt dokumentu sagatavošanu Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas  komisijai.

 Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finansēs;
 • valsts valodas zināšanas;
 • iemaņas darbā ar biroja programmatūru un biroja tehniku;
 • augsta atbildības izjūta un spēja strādāt kolektīvā.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2019. gada 22. martam var iesniegt: pa e-pastu: vakances@dundaga.lv; personīgi vai sūtot pa pastu Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV-3270.

Ziņas par darba vietu:

darba laiks — 40 stundas nedēļā;
darba līgums — uz noteiktu laiku ar pārbaudes laiku.

Uzziņas pa tālruni: 63237515, e-pasts: vakances@dundaga.lv


Aicina darbā Dundagas novada Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijā.

Ievēlēšanas gadījumā  saskaņā ar likumu «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» komisijas loceklis ieņem valsts amatpersonas statusu. Pretendentam jābūt deklarētam Dundagas novadā.

Pieteikties darbam komisijā līdz 2019. gada 7. martam iesniedzot pieteikumu pašvaldībā.

Komentēt nav lemts