Pašvaldība plāno koku ciršanu Kolkas pagasta kapsētās

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pašvaldība plāno koku ciršanu Kolkas pagasta kapsētās' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pašvaldība plāno koku ciršanu Kolkas pagasta kapsētās' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pašvaldība plāno koku ciršanu Kolkas pagasta kapsētās' iekš Twitter

Lai uzlabotu drošību kapsētās, Kolkas pagasta pārvaldes Saimnieciskais dienests plāno nocirst 9 kokus Mazirbes kapos un 26 kokus Košraga kapos. Visi cērtamie koki šobrīd ir tikuši iezīmēti ar zilu zīmi.

Pamatojoties uz Dundagas novada pašvaldības 28.03.2013. saistošo noteikumu nr. 6 «Par koku ciršanu ārpus meža» 3. punktu, pašvaldībai ir pienākums informēt iedzīvotājus par plānoto koku ciršanu kapsētā un ja vismaz 10 personas līdz 22. III pašvaldībā iesniedz attiecīgu pieprasījumu, tiks organizēta šīs plānotās darbības publiskā apspriešana.

Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar Kolkas pagasta pārvaldes Saimnieciskā dienesta vadītāju Ilmāru Gleglu (29458652).

Mazirbes kapsētas plāns ar nocērtamajiem kokiem »

Košraga kapsētas plāns ar nocērtamajiem kokiem »

 

Komentēt nav lemts