Kolkas pamatskola aicina mācīties!

Gribi  mācīties «spicākajā» Latvijas skolā pie divām jūrām? 

Braukt ekskursijās, iet pārgājienos, mācīties slidot, peldēt? Mēs gaidām Tevi Kolkas pamatskolā!

Uz tikšanos 1.septembrī!


Kolkas pamatskolā — individuāla pieeja katram bērnam:

  • Pirmsskolas izglītības programma;
  • Vispārējā pamatizglītības programma 1.-9.klasei;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • Daudzveidīga interešu izglītība — runas, sporta, deju, vizuālās mākslas;
  • pulciņi, vides pulciņš un mūzikas ritma pulciņš, Jaunsardze;
  • Pagarinātās dienas grupa, internāts bērniem no 3 gadiem. 

Kontakttālrunis 26317511.
 


Komentēt nav lemts