LR Aizsardzības ministra apsveikums ēvažniekam

Par Latvijas drošības stiprināšanu un vēstures liecību saglabāšanu Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs A.Pabriks ir nosūtījis apsveikuma vēstuli un Pateicības rakstu Ēvažu ciema iedzīvotājam Kārlim Lagzdiņam.

Rīgā, 05.11.2020

Godājamais Nacionālās pretošanās kustības dalībniek!

Aizsardzības ministrijas vārdā vēlos pateikties visiem Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Jums personīgi par nozīmīgo ieguldījumu cīņā par Latvijas drošības stiprināšanu un vēsturiskās liecības saglabāšanu, tā sekmējot militāri patriotisko audzināšanu un pilsoniskās apziņas veidošanu.

Ņemot vērā minēto, 2020.gada 10.martā esmu izdevis pavēli Nr.004–12, ar kuru piešķiru Jums aizsardzības ministra pateicību.

Diemžēl valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ nevaru Jūs apbalvot personīgi.

Patiesā cieņā, Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs Dr. Artis Pabriks


Sirsnīgi sveicam Kārļonkuli valsts svētkos un izsakām pateicību un apbrīnu par viņa paveikto, mūžīgo enerģiju, dzīvesprieku, viedumu un Lāčplēša dzīves spēku! Jāatzīmē, kā šogad sirmajam kungam apritēja 95 gadi!

Komentēt nav lemts