Informācija pašpatēriņa zvejniekiem

Zemkopības ministrija vēlas atgādināt par  Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 296 «Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos» (turpmāk – jūras zvejas noteikumi) prasību attiecībā uz piekrastes zvejas žurnālu datu reģistrēšanu, izmantojot ministrijas pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu «Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma» (turpmāk – LZIKIS). Piekrastes zvejniekiem, kuri zvejo pašpatēriņam, šī prasība būs obligāta ar 2023.gada 1.janvāri.

 Ministrija norāda, ka LZIKIS jau šobrīd nodrošina iespēju reģistrēt zvejas žurnālu datus elektroniski. Līdz ar to jūras piekrastes pašpatēriņa zvejnieki,  jau tagad var brīvprātīgi reģistrēt zvejas žurnālu datus LZIKIS, tādejādi atsakoties no papīra formas zvejas žurnālu aizpildīšanas un iesniegšanas Valsts vides dienestā.

 Lai noteiktajā termiņā īstenotu jūras zvejas noteikumos paredzēto prasību ieviešanu, ministrija aicina zvejniekus jau laicīgi saņemt pieeju LZIKIS, reģistrējoties https://lzikispub.zm.gov.lv/ . Informācija par reģistrācijas kārtību ir pieejama lietotāju rokasgrāmatā (pielikumā).

Lietotāju rokasgrāmata piekrastes zvejas (pašpatēriņa) žurnālu ievadei LZIKIS  pievienota pielikumā. Rokasgrāmatā iekļauta informācija arī par lietotāja pieteikšanu un paroles atjaunošanu, par LZIKIS pieejamo zvejnieka informāciju, kā arī par zvejas datu reģistrēšanu. Video pamācība par zvejas datu reģistrēšanu LZIKIS piekrastes zvejas žurnālā ir pieejama šeit: http://laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/raksti/video-pamaciba-lzikis .

 Ministrija arī turpmāk sniegs tehniskās konsultācijas sistēmas lietotājiem, kā arī  iesaistīsies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētajos informēšanas pasākumos par iepriekš minētajiem jautājumiem.

Tuvākajā laikā tiks organizētas apmācības zvejniekiem, lai atbildētu uz jautājumiem par LZIKIS darbību vai palīdzēt ar problēmām datu reģistrācijā. Tāpēc īpaši svarīgi laicīgi saņemt LZIKIS pieeju un iepazīties ar LZIKIS zvejas žurnāla uzbūvi un sistēmas iespējām, kas paredzētas zvejniekiem.

 Jautājumu un neskaidrību gadījumā ministrija aicina  zvejniekus sazināties ar ministrijas atbildīgajām personām:

  • Artis Āboltiņš, tālr. 67095040, e-pasts artis.aboltins@zm.gov.lv , lai precizētu informāciju par LZIKIS lietotāja pieejas reģistrāciju vai/un nozvejas datu reģistrēšanu LZIKIS zvejas žurnālā.
  • Edijs Volkovičs, tālr. 67027038, e-pasts edijs.volkovics@zm.gov.lv , lai precizētu tehnisko informāciju vai/ un paziņotu par problēmām LZIKIS sistēmas darbībā.

Ministrija aicina pašvaldības informēt piekrastes ūdeņu zvejniekus, kuri zvejo pašpatēriņam, par prasībām nozvejas datu reģistrēšanai LZIKIS zvejas žurnālā, kas ir norādītas šajā vēstulē.

Ja jūras piekrastes pašpatēriņa zvejnieks izvēlēsies atteikties no papīra formas zvejas žurnāla aizpildīšanas un iesniegšanas Valsts vides dienestā (turpmāk – dienests) pirms 2023.gada 1.janvāra (kad nozveja būs obligāti jāreģistrē elektroniskajā žurnālā),  to ir iespējams izdarīt jebkura mēneša sākumā. Šajā gadījumā zvejniekam jāgriežas pašvaldībā, kura izsniedza zvejas licenci (atļauju), ar lūgumu veikt sistēmā attiecīgās izmaiņas. Rezultātā Latvijas Zvejas kontroles un informācijas sistēmā (turpmāk – LZIKIS) tiks izņemta atzīme par to, ka zvejas žurnāls tiks iesniegts papīra formā un šī informācija būs pieejama dienestam.

Ministrija vērš uzmanību, ka pēc šādu izmaiņu norādīšanas LZIKIS, zvejniekam vairs nebūs iespējams aizpildīt un iesniegt dienestam papīra zvejas žurnālus.

 

 

11.04.2022. |

Komentēt nav lemts