No 23.aprīļa līdz 31.maijam Kolkas Lībiešu saieta namā izstāde-ceļojums «Tautasdziesmu teicējas.1991.»

23. aprīlī plkst 14.00 Kolkas lībiešu saieta namā tiks atklāta multimediālā izstāde «Tautasdziesmu teicējas. 1991.» Kopā skatīsimies filmu no ekspedīcijām “Helmi Stalte – līvu vēja balss”, piedalīsies arī pati teicēja H.Stalte. Iizstāde – ceļojums “Tautasdziesmu teicējas” ir laika zīmju krustpunkts. Stāsts ir par latviešu sievietēm ar jau sirmu mūžu. Viņas dzied tautas dziesmas, ziņģes, garīgās dziesmas. Ekspedīcijās fiksēti patiesi, psiholoģiski niansēti portreti. Dzīves vienkāršība, pieticība, un blakus tam krāšņa autentiska katram novadam raksturīga tautas dziesmas melodija, balss. Dziesmā apliecinās dzīve un cilvēka gara spēks, kas staro no teicējām.


 

Komentēt nav lemts