Dzimtsarakstu nodaļa Dundagā slēgta no 25. VII līdz 8. VIII

No 25.jūlija līdz 8. augustam atvaļinājuma laikā Dzimtsarakstu nodaļa Dundagā, Pils ielā 5–1 klientus nepieņems un neapkalpos. 

Pakalpojumi steidzamos gadījumos ir saņemami tuvākajā dzimtsarakstu nodaļā Talsos, Lielā iela 25 (telefons 28023331) vai Rojā, Zvejnieku iela 3 (telefons 28230035).

Daiga Muceniece,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece

telefons 29149134

14.07.2022. |

Komentēt nav lemts