SlA Kolkas ūdens informē!

 SIA «KOLKAS ŪDENS» informē, ka sakarā ar ūdensvada rekonstrukcijas darbiem ir iespējami ūdens padeves traucējumi laika periodā 30.05.2023 — 09.06.2023.

Komentēt nav lemts