Arī Kolkas jauktais koris ir gatavs Dziesmu svētkiem!

27. aprīlī Talsos, Talsu koru apriņķa koru skatē Kolkas kori profesionāla žūrijas komisija, kurā bija tādi mūzikas dižgari kā Dziesmu svētku Noslēguma koncerta mākslinieciskie vadītāji Ivars Cinkuss un Aira Birziņa, virsdiriģents Mārtiņš Klišāns un citi eksperti, novērtēja ar 40,67 punktiem un 1. pakāpes diplomu!

Kolkas jauktais koris šoreiz bija nolēmis nebīties grūtību un izvēlējās piedalīties augstākā līmeņa koru grupā, apgūstot pilnu Dziesmu svētku noslēguma koncerta repertuāru. Skatē koris dziedāja izlozē noteiktās Valta Pūces dziesmu «Augu nakti» un latgaliešu tautas dziesmu «Gaismeņa ausa», kā arī izvēles dziesmu– latviešu tautas dziesmu I. Ramiņa apdarē «Pūt, vējiņi».

Šāds ir rezultāts darbam daudzu mēnešu garumā, apmeklējot mēģinājumus Kolkā un kopmēģinājumus visā bijušajā Talsu rajonā.

Paldies kora vadītājai Evitai Ernštreitei un visiem kora dalībniekiem! Kā raksta Ivars Cinkuss– «Labi un godprātīgi nostrādāts!»


Kolkas jauktais koris rullē!

Komentēt nav lemts