30.VI plkst 13.00 pie Kolkas pagasta pārvaldes ēkas 

Dziesmu svētku karoga pacelšana  Pūt vējiņi, dzen laiviņu
30. jūnijā uzreiz pēc ekumēniskā dievkalpojuma Rīgas Domā, kad Saule atrodas visaugstāk, visā Latvijas teritorijā pret sauli tiks pacelti karogi ar vietējo ļaužu iedziedātu zīmi (logo). Kolkas karogā latvju rakstu zīmes izveidotas no  Kolkas jauktā kora iedziedātās latviešu tautas dziesmas „Pūt, vējiņi, dzen laiviņu”

«Man ir būtiski, lai ar šo tiktu pateikta doma, ka ikviens ir svarīgs. Ne tikai mēs visi kopā, bet arī katrs atsevišķi pārstāv Latviju un Latvijas kultūru,» sacīja svētku koncepcijas «Gaisma līgo Latvijā» autors un svētku galvenais režisors Uģis Brikmanis 

Komentēt nav lemts