Lai akcentētu Dziesmu un deju svētku nacionālo un starptautisko nozīmību un lai izrādītu godu svētku dalībniekiem, atbalstītājiem un svētku rīkotājiem pašvaldībās, svētku noslēguma dienā 7. jūlijā izkārsim pie ēkām un iestādēm Latvijas valsts karogu!

 

Komentēt nav lemts