Iegūsti profesiju gada vai pusotra laikā!

Novecojis!

Jaunieši gada vai pusotra laikā var kļūt par tautsaimniecībā pieprasītiem speciālistiem.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina jauniešus vecumā no 17 līdz 25 gadiem ar vidusskolas vai pamatskolas izglītību gada vai pusotra gada laikā bez maksas apgūt profesiju kādā no profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.


2013./2014. mācību gadā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu 43 profesionālās izglītības iestādēs jaunieši bez maksas varēs apgūt kādu no 70 profesijām. Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem, kuri var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā esošo ES struktūrfondu aktivitātēs īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos, kā arī 1 gada laikā pirms uzņemšanas nav saņēmuši stipendiju citā ESF projektā.

Mācību laikā jauniešiem maksā stipendiju līdz 80 latiem. Stipendijas lielums ir atkarīgs no sekmēm. Audzēkņiem nodrošina dzīvošanu skolas dienesta viesnīcā. Kvalifikācijas prakses laikā apmaksā ceļa izdevumus uz kvalifikācijas prakses vietu, izdevumus par naktsmītni, civiltiesisko apdrošināšanu un obligātās veselības pārbaudes izdevumus.

ESF projektu «Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai» VIAA īsteno jau ceturto gadu. Vairāk informācijas par projektu: www.viaa.gov.lv sadaļā «VIAA īstenotie projekti», www.niid.lv.

Par uzņemšanas noteikumiem interesēties profesionālo izglītības iestāžu mājas lapās.

 

Komentēt nav lemts