13.IX plkst 19.00 pie Kolkas tautas nama Dzejas diena!

 

 

Komentēt nav lemts