Veselības inspekcija ziņo: pēc 2.IX veiktajām analīzēm peldūdens kvalitāte Kolkas peldvietā ir atbilstoša. Netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens „ziedēšana” netiek novērota, bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs peldētāju veselību neapdraud.

Tā ka– peldēties vēl joprojām atļauts, jo īpaši, ka arī ūdens temperatūra līča pusē pēdējo dienu laikā vēl joprojām turas apm. 18–19 C grādu robežās!

 

Komentēt nav lemts