17.IX plkst 15.00 Kolkas tautas namā tikšanās ar rakstnieci, dzejnieci un mākslinieci Andru Manfeldi.

 

Uzziņai »

Andra Manfelde (dz.1973; Kuldīgā) — rakstniece, dzejniece, pati veido savu grāmatu māksliniecisko. noformējumu. Apguvusi tēlniecību Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā.

  Pirmā publikācija Karogā (2002). Nozīmīgākie darbi: autobiogrāfisks romāns Adata (2005, vēlāk arī librets Z.Liepiņa rokopera Nacionālajā teātrī); dzejas krājums Tranšejas dievi rok (2005) un Betona svētnīcas (2008), Sirds pasaka (2009), romāns Dzimtenīte (2012). 2010. gadā Andra Manfelde izdevusi stāstu grāmatu «Zemnīcas bērni», kurā stāstīts par viņas tuviniekiem, kas izsūtījumā Sibīrijā pavadīja septiņus gadus. Grāmatas vēstījums savīts no diviem elementiem — zemnīcas bērnu atmiņām un vectēva Kristapa Manfelda fotoattēliem.

Uzvarējusi Dānijas Kultūras institūta rīkotajā H. K. Andersenam veltītajā pasaku konkursā (2004); Saņēmusi Egona Līva piemiņas balvu, I.  Zeberiņa prēmiju, Autortiesību bezgalības balvu, A. Dagdas fonda balvu (par manuskriptu Betona svētnīcas), O. Vācieša literāro prēmiju (2005; par dz. krāj. Tranšejas dievi rok).

Komentēt nav lemts