Veselības inspekcija ziņo:

  pēc 9.jūnijā veiktajām analīzēm peldūdens kvalitāte Kolkas peldvietā ir atbilstoša. Netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens «ziedēšana» netiek novērota, bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs peldētāju veselību neapdraud.

Peldēties atļauts! Ja vien nebaida ūdens temperatūra 12–15˚ C!

 

Komentēt nav lemts