Noslēdzies Dundagas novada vietējo iniciatīvu projektu konkurss

  28.VIII domes sēdē tika apstiprināta finansējuma piešķiršana aktivitātēm, kas paredzētas projektu konkursā «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem».

Kolkas pagastā pašvaldības atbalstu saņems:

 1. Informācijas zīmes lībiešu krasta ciemos — 480,00 €
  Iesniedzējs: biedrība «Randalist»
 2. Ēvažu autostāvvietas sakopšana  — 75,00 €
  Iesniedzējs: Uģis Auliks
 3. Autores Baibas Šuvcānes manuskripta «Sauc par Vaidi mūsu ciemu…» izdošana  — 1000,00 €
  Iesniedzējs: Baiba Šuvcāne
 4. Dzeramā ūdens urbuma izveidošana pie Kolkas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas — 990,00 €
  Iesniedzējs: Kolkas ev.- lut. baznīcas draudze

Vairāk lasīt dundaga.lv »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Noslēdzies Dundagas novada vietējo iniciatīvu projektu konkurss' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Noslēdzies Dundagas novada vietējo iniciatīvu projektu konkurss' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Noslēdzies Dundagas novada vietējo iniciatīvu projektu konkurss' iekš Twitter

Komentēt nav lemts