Veselības inspekcija ziņo:

Mikrobioloģiski izmeklējot 11.maijā Kolkas peldvietā paņemto ūdens paraugu, kā arī vizuāli pārbaudot peldūdens kvalitāti, noskaidrots, ka tā atbilst 06.07.2010. Ministru kabineta noteikumiem nr. 608 «Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai» un tās bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību..

Peldēties atļauts!

Turklāt šodien, 25. maijā ūdens temperatūra jūrā pie Kolkas ir pakāpusies līdz 12˚ C!


Komentēt nav lemts