Kā saglabāt zemūdens kultūras mantojumu?

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kā saglabāt zemūdens kultūras mantojumu?' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kā saglabāt zemūdens kultūras mantojumu?' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kā saglabāt zemūdens kultūras mantojumu?' iekš Twitter

1. jūnijā plkst. 11.00  Kolkas tautas namā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija aicina apmeklēt semināru angļu valodā par zemūdens kultūras mantojuma apdraudējumu un saglabāšanas problēmām Baltijas jūrā.

Seminārs ir viens no trim plānotajiem pasākumiem projektā «Zemūdens mantojums Baltijas jūrā — sadarbība un pieredzes apmaiņa», kas nodarbojas ar sadarbības iespēju apzināšanu un pieredzes apmaiņu jautājumos par zemūdens mantojumu Baltijas jūrā.

Projekta partneri ir Vesterbotenas pašvaldība (Zviedrija), Igaunijas Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Latvijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Projekts notiek ar Zviedru institūta atbalstu.

Seminārā aplūkos jautājumus par  zemūdens un piekrastes mantojumu Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā, kā arī tālākām starpvalstu sadarbības iespējām.

Semināra norisi Latvijā atbalsta biedrība «Domesnes» un Kolkas pagasta pārvalde.   

Semināra darba valoda: angļu.

Programma

Plkst. 11.00–11.30  kafija un dalībnieku reģistrācija

Plkst. 11.30–11.40   semināra atklāšana. Kolkas pagasta pārvalde un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

Plkst. 11.40–12.00 Vesterbotenas (Zviedrija) pašvaldības ziņojums.

Plkst. 12.00–12.20 Jūras mantojums un piekrastes ainava Latvijā. J.T.Urtāns, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

Plkst. 12.20–12.40 Kolkas apkārtnes zemūdens mantojums. Dž. Marinska, biedrība «Domesnes».

Plkst. 12.40–13.00 Baltijas jūras piekrastes izmaiņas laika gaitā.  L.Kalniņa, Latvijas Universitāte.

Plkst. 13.00–13.20  Igaunijas Kultūras mantojuma pārvaldes ziņojums.

Plkst. 13.20 došanās uz Kolkas ragu, diskusijas, pusdienas.

 
Zemūdens kultūras mantojuma semināra rīkotāju logotipi

 

Komentēt nav lemts