Pitraga baptistu baznīca

Dibināšanas gads: 1890


Dievkalpojumi: katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst. 12.00

Sludinātājs: Nauris Graudiņš, tālr. 22018468, E-pasts: nauris.graudins@gmail.com
Draudzes priekšnieks: Juris Popmanis, tālr. 28789874, E-pasts: juris.popmanis@gmail.com

«Druvas» Pitrags, Kolkas pagasts, Dundagas novads LV 3275

pitraga.draudze@gmail.com


Pitraga baptistu baznīcas atrašanās vieta kartē »

24.01.2016. |