Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!

  Dundagas novada pašvaldība aicina izteikt ierosinājumus Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju apbalvošanai ar novada prēmiju un pateicības rakstiem Valsts svētku pasākumos 18. novembrī Dundagā un Kolkā. Atgādinām, ka novada apbalvojumi ir Pateicības raksts, Atzinības raksts un Goda raksts.

Aizpildītās anketas jānodod Kolkas pagasta pārvaldē vai Dundagas novada domē līdz 20. oktobrim .

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!' iekš Twitter

Andrim Antmanim– kultūras zīme «Latviskais mantojums»*!

Šodien, 27. novembrī Kultūras ministrijā tiks pasniegta kultūras zīme «Latviskais mantojums» 14 lauku tūrisma uzņēmējiem kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma daudzināšanā. Viens no kultūras zīmes saņēmējiem «Par Lībiešu krasta kultūrvides saglabāšanu un daudzināšanu – lībiešu žogi» šogad ir lauku tūrisma uzņēmējs no Pitraga, Pitraga Krogu saimnieks Andris Antmanis. Apsveicam!

*Kultūras zīme «Latviskais mantojums» tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Zīme izveidota pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus.

Dundagas novadā 2013. gadā kultūras zīmi «Latviskais mantojums» saņēma Ūšu saimniece Dženeta Marinska.

Pie Andra Pitragā »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Andrim Antmanim– kultūras zīme «Latviskais mantojums»*!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Andrim Antmanim– kultūras zīme «Latviskais mantojums»*!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Andrim Antmanim– kultūras zīme «Latviskais mantojums»*!' iekš Twitter

Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!

  Dundagas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ierosināt apbalvošanai cienīgākos novadniekus. Sākot ar šo gadu Dundagas novada apbalvojumi būs Heraldikas komisijas apstiprināti Goda raksti, Atzinības raksti un Pateicības raksti.

Aizpildītās anketas jānodod Kolkas pagasta pārvaldē vai Dundagas novada domē līdz 31.oktobrim .

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!' iekš Twitter

Kolkas skolai atkal Zaļā karoga balva!

  Kolkas skola atkal ir to 98 Latvijas skolu vidū, kuras, apliecinot savus panākumus vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā, 1.oktobrī saņems starptautisko Zaļā karoga balvu. Šo balvu saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā.

Apsveicam un lepojamies!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas skolai atkal Zaļā karoga balva!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas skolai atkal Zaļā karoga balva!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas skolai atkal Zaļā karoga balva!' iekš Twitter

 Ikgadējai Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai, ko piešķir Talsu novada dome, 2014. gadā ir nominēta arī kolcinieces Baibas Šuvcānes 2012. gadā izdotā grāmata «Lībiešu krasta stāsti».

Vai prēmiju, tāpat kā 2011. gadā par grāmatu «Senais lībiešu ciems Kolka», iegūs mūsu ciema nenogurdināmās rakstnieces darbs, vai kāda cita no astoņām šogad izvirzītajām grāmatām, uzzināsim ceturtdien, 10. IV, kad Talsu Galvenajā bibliotēkā notiks Aleksandra Pelēča literārās prēmijas pasniegšanas pasākums.

Turam īkšķus par Baibu!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu '' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu '' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu '' iekš Twitter