Balva no Liepājas «Krasta ļaudīm»

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Balva no Liepājas «Krasta ļaudīm»' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Balva no Liepājas «Krasta ļaudīm»' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Balva no Liepājas «Krasta ļaudīm»' iekš Twitter

15. septembrī Liepājas koncertzālē «Lielais dzintars» notika Egona Līva piemiņas balvas «Krasta ļaudis» pasniegšana, kur vienā no nominācijām balvu saņēma arī rakstniece no Kolkas — Baiba Šuvcāne. Rakstnieks Egons Līvs bija nesaraujami saistīts ar Liepāju, jūru un tās tematiku, tāpēc, lai veicinātu interesi par rakstnieka literāro mantojumu un atbalstītu radošo jaunrades procesu rakstniecībā, reizi gadā tiek pasniegta viņa vārdā nosauktā balva. 
2018. gadā konkursam uz Egona Līva piemiņas balvu «Krasta ļaudis» nominācijā «Labākais oriģinālliteratūras prozas darbs latviešu valodā» bija izvirzīti 17 literārie darbi, tostarp divi darbi par lībiešu tematiku — Aizklāņos dzīvojušā kinorežisora Aivara Freimaņa (1936–2018) grāmata «Katls» un kolcinieces Baibas Šuvcānes grāmata «Lībiešu krasts. No Ovišiem līdz Melnsilam». Galveno balvu ieguva A. Freimaņa grāmata «Katls», bet Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas pārvaldes speciālbalvu par visaptverošu un spilgtu lībiešu kultūrvēstures mantojuma atainojumu saņēma Baiba Šuvcāne par grāmatu «Lībiešu krasts. No Ovišiem līdz Melnsilam».

Egona Līva piemiņas balvas konkursu «Krasta ļaudis» organizē Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību un Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju.

Sumināsim labākos!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Sumināsim labākos!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Sumināsim labākos!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Sumināsim labākos!' iekš Twitter

Pateikties labākajiem darba darītājiem ir Dundagas pagasta laikā radīta tradīcija, kas izveidojusies kā stabila vērtība. Tas ir veids, kā pašvaldība var iedzīvotājiem pateikt paldies par darbu un sabiedrisko aktivitāti. Tādēļ aicinām arī jūs, aizpildot anketu, izteikt savus ieteikumus Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju apbalvošanai ar novada prēmiju un pateicības rakstiem valsts svētku pasākumos Dundagā un Kolkā.

Goda rakstu piešķir par  personas nozīmīgu un ilgstošu devumu Dundagas novada iedzīvotājiem.

Atzinības rakstu piešķir par personas nozīmīgu devumu Dundagas novada iedzīvotājiem iepriekšējā gadā, piemēram, nozīmīga saimnieciskā darbība, nozīmīgs ieguldījums ģimenes vērtību stiprināšanā, nozīmīgs ieguldījums izglītības, kultūras sporta vai sabiedriskajā jomā, drošsirdība.

Pateicības rakstu piešķir par personas nozīmīgus sasniegumus, piemēram, izglītojamā un pedagoga nozīmīgi sasniegumi Kurzemes novada, valsts vai starptautiska mēroga mācību olimpiādēs, konkursos un sacensībās; personas sasniegumi saimnieciskajā, izglītības, kultūras, zinātnes, sporta u.c. jomās, sasniegumi Dundagas novada popularizēšanā.

Ierosinājumus par pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu izskatīs domes apstiprināta Apbalvojumu piešķiršanas komisija. Komisijas sēdes būs slēgtas, pēc vajadzības pieaicinot apbalvojamo izvirzītājus. Iedzīvotāji varēs aizpildīt un iesniegt anketas norādītajās vietās.

Anketas varat saņemt novada pašvaldībā, Kolkas pagasta pārvaldē, pašvaldības iestādēs un tirdzniecības vietās, kā arī elektroniski šī raksta pielikumā. 

Aicinām būt atsaucīgiem un līdz 20. oktobrim izvirzīt apbalvošanai savus darbīgos līdzgaitniekus. Aizpildītās anketas jāiesniedz domes ēkā Dundagā vai Kolkas pagasta pārvaldē.

 

Ruta Bērziņa, apbalvojuma komisijas vadītāja vietniece


Apbalvošanas ierosinājuma pieteikuma veidlapa »

Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums »

Dundagas novada pašvaldība apbalvo labākos!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība apbalvo labākos!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība apbalvo labākos!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība apbalvo labākos!' iekš Twitter

Šogad Dundagas novada pašvaldības apbalvojumiem ir tikuši izvirzīti un apbalvojumus saņems šādi Kolkas pagasta ļaudis:

Atzinības raksts:

  • Guntai un Igoram Ginteriem — Mazirbes «Stūrīšu» saimniekiem — par lībiešu tradīciju daudzināšanu augstā līmenī, par novada un valsts tēla spodrināšanu.
  • Gaidim Bērziņam — par vispusīgu atbalstu Pitraga, Kolkas pagasta un visa Dundagas novada problēmu apzināšanā un risināšanā, kultūras norišu atbalstīšanu.
  • Benitai Osei — par Piejūras pašvaldību festivāla «Pie jūras dzīve mana» rīkošanu Kolkā, par Kolkas senioru dzīves aktivizēšanu.
  • Elīzai Sakniņai — par atsaucību, veidojot mākslinieciski augstvērtīgu vizuālo noformējumu Lībiešu svētkiem Mazirbē, ielūgumiem un citiem reprezentācijas materiāliem.

Dundagas novada augstāko apbalvojumu — Goda rakstu saņems Baiba Šuvcāne — par izcilu ieguldījumu piekrastes un lībiešu tautas kultūrvēstures pētniecībā, iemūžināšanā un daudzināšanā!


Apsveicam visus atzinību nopelnījušos ļaudis! Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas valsts proklamēšanas svētku svinīgajos pasākumos 17. novembrī Dundagas vidusskolas zālē, kur savu apbalvojumu saņems Gaidis Bērziņš un 18. novembrī plkst. 19.00 Kolkas tautas namā, kur sumināsim pārējos!

Atgādinām, ka šai pašā dienā– 18. novembrī Baiba Šuvcāne no Valsts prezidenta R.Vējoņa rokām saņems augsto valsts apbalvojumu– Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru. Pēc šī pasākuma Rīgas pilī Baiba steigsies atpakaļ uz Kolku, lai piedalītos pasākumā Kolkas tautas namā.

Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!

  Dundagas novada pašvaldība aicina izteikt ierosinājumus Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju apbalvošanai ar novada prēmiju un pateicības rakstiem Valsts svētku pasākumos 18. novembrī Dundagā un Kolkā. Atgādinām, ka novada apbalvojumi ir Pateicības raksts, Atzinības raksts un Goda raksts.

Aizpildītās anketas jānodod Kolkas pagasta pārvaldē vai Dundagas novada domē līdz 20. oktobrim .

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!' iekš Twitter

Andrim Antmanim– kultūras zīme «Latviskais mantojums»*!

Šodien, 27. novembrī Kultūras ministrijā tiks pasniegta kultūras zīme «Latviskais mantojums» 14 lauku tūrisma uzņēmējiem kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma daudzināšanā. Viens no kultūras zīmes saņēmējiem «Par Lībiešu krasta kultūrvides saglabāšanu un daudzināšanu – lībiešu žogi» šogad ir lauku tūrisma uzņēmējs no Pitraga, Pitraga Krogu saimnieks Andris Antmanis. Apsveicam!

*Kultūras zīme «Latviskais mantojums» tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Zīme izveidota pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus.

Dundagas novadā 2013. gadā kultūras zīmi «Latviskais mantojums» saņēma Ūšu saimniece Dženeta Marinska.

Pie Andra Pitragā »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Andrim Antmanim– kultūras zīme «Latviskais mantojums»*!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Andrim Antmanim– kultūras zīme «Latviskais mantojums»*!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Andrim Antmanim– kultūras zīme «Latviskais mantojums»*!' iekš Twitter