Piedalieties publiskajā apspriešanā par Kolkas sporta zāli!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piedalieties publiskajā apspriešanā par Kolkas sporta zāli!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piedalieties publiskajā apspriešanā par Kolkas sporta zāli!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piedalieties publiskajā apspriešanā par Kolkas sporta zāli!' iekš Twitter

Dundagas novada domes sēdē 22.09.2017 tika pieņemts lēmums «Par Kolkas sporta zāli», kas nosaka noskaidrot Dundagas novada iedzīvotāju viedokli par jautājumu– vai piekrītat Kolkas sporta zāles iznomāšanai vai atsavināšanai.

Piedalīties aptaujā un izteikt savu viedokli var elektroniski vietnēs dundaga.lv » un kolka.lv »

vai klātienē Dundagas novada domē, Kolkas pagasta pārvaldē un novada bibliotēkās darba laikā no 1. novembra līdz 30. novembrim.

Iepazīties ar Dundagas novada domes 22.09.2017 sēdes lēmumu »

Lasīt tālāk »

Slīteres nacionālā parka likumprojekta sabiedriskā apspriešana

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Slīteres nacionālā parka likumprojekta sabiedriskā apspriešana' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Slīteres nacionālā parka likumprojekta sabiedriskā apspriešana' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Slīteres nacionālā parka likumprojekta sabiedriskā apspriešana' iekš Twitter

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi Slīteres nacionālā parka likumprojektu, ko nodod sabiedriskajai apspriešanai. Tas paredz nacionālajam parkam jaunu funkcionālo zonējumu, nosaka funkcionālo zonu izveides mērķi, kā arī nacionālā parka pārvaldi.

Ar likumprojektu var iepazīties:

  • lejuplādējot likumprojektu » Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta vietnē;
  • Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā, Pils ielā 14, Dundagā (Dundagas pilī);
  • Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Kurzemes reģionālās administrācijas birojā «Šlīteres mežniecībā», Šlīteres ciemā;
  • Kolkas pagasta pārvaldē.

Lūdzam ieinteresētos iedzīvotājus sniegt savu viedokli vai priekšlikumus par šo likumprojektu līdz 23.12.2013. Dabas aizsardzības pārvaldē, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150, e-pasts: daba@daba.gov.lv