Ar lielu, plašu smaidu mēs atkal Ziemassvētkus gaidām!

Dundagas Mākslas un mūzikas skolā sākas liecību izdošana un svētkus šoreiz ieskandina profesionālās ievirzes izglītības programmu mūzikā izglītojamie: otrziemnieks ģitāras spēlē Filips Liepa, pedagoģe Maruta Zemture, 5. klases audzēkne saksofona spēlē Alvīne Marta Freiberga, pedagogs Jānis Popelis, un kora klases audzēkņi, pedagoģe Dzintra Tauniņa.

Par sveiciena vizuālo noformējumu parūpējies  Mākslas nodaļas kolektīvs: eņģeļus sniega kupenā, pils pagalmā zīmē pirmsskolas vecuma interešu izglītības programmas «Māksla. Mūzika. Deja» bērni, redzami interešu izglītības programmas «Sagatavošanas klase. Māksla» un profesionālās ievirzes izglītības programmas «Vizuāli plastiskā māksla» jaunāko klašu audzēkņu radošie darbi, pedagoģes: Antra Auziņa Bajāre (darbs materiālā un keramika); Larisa Štrause (zīmēšana, gleznošana); Inese Križanovska (keramika un veidošana), sveicienam krāsas piešķir 3.–7. klases gleznotāji, pedagoģe Dace Čodera.

Sveicienus sūta profesionālās ievirzes izglītības programmas «Dejas pamati» audzēknes un viņu skolotājas Dace Treinovska un Daina Miķelsone.

Foto: direktores vietniece izglītības jomā Linda Celma.

Audio, video un režija: skolotāja Dzintra Tauniņa.

Lībiešu saieta nams saņem Eksporta un inovācijas balvu

2021. gada 16. decembrī kultūrvietā “Hanzas perons” tika pasniegti apbalvojumi konkursā “Eksporta un inovācijas balva”. Konkursā tradicionāli tiek godināti uzņēmumi, kuri aizvadītajā gadā bijuši izcili eksportā kā arī radījuši jaunus un inovatīvus produktus vai pakalpojumus. Konkursu sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Latvijas eksportētāju asociāciju “Red Jackets” un finanšu institūciju “Altum” organizē Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Nominācijā «Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts biedrību, nodibinājumu, plānošanas reģionu vai pašvaldību grupā», konkurējot ar Āraišu ezerpils arheoloģiskais parku, Krāslavas amatniecības centru, Baldones stāstu taku, Liepājas pilsētas brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas teritoriju Zirgu salā un Olaines vēstures un mākslas muzeja Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutu, Kolkas lībiešu saieta nams ieguva augsto trešo vietu. Pirmajā vietā — Āraišu ezerpils arheoloģiskais parks, otrajā - Krāslavas amatniecības centrs. 

Tas ir atzīstams novērtējums, kas kārtējo reizi apliecina Kolkas Lībiešu saieta nama sasniegto līmeni vēstures, kultūras un tūrisma objektu sarakstā.

Apsveicam!

LR Aizsardzības ministra apsveikums ēvažniekam

Par Latvijas drošības stiprināšanu un vēstures liecību saglabāšanu Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs A.Pabriks ir nosūtījis apsveikuma vēstuli un Pateicības rakstu Ēvažu ciema iedzīvotājam Kārlim Lagzdiņam.

Rīgā, 05.11.2020

Godājamais Nacionālās pretošanās kustības dalībniek!

Aizsardzības ministrijas vārdā vēlos pateikties visiem Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Jums personīgi par nozīmīgo ieguldījumu cīņā par Latvijas drošības stiprināšanu un vēsturiskās liecības saglabāšanu, tā sekmējot militāri patriotisko audzināšanu un pilsoniskās apziņas veidošanu.

Ņemot vērā minēto, 2020.gada 10.martā esmu izdevis pavēli Nr.004–12, ar kuru piešķiru Jums aizsardzības ministra pateicību.

Diemžēl valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ nevaru Jūs apbalvot personīgi.

Patiesā cieņā, Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs Dr. Artis Pabriks


Sirsnīgi sveicam Kārļonkuli valsts svētkos un izsakām pateicību un apbrīnu par viņa paveikto, mūžīgo enerģiju, dzīvesprieku, viedumu un Lāčplēša dzīves spēku! Jāatzīmē, kā šogad sirmajam kungam apritēja 95 gadi!