Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu pārslēgšana

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu pārslēgšana' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu pārslēgšana' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu pārslēgšana' iekš Twitter

No 2018. gada 28. marta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Dundagas  novadā sniegs SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra» », tādēļ notiks jaunu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu noslēgšana.

Dundagas novadā līgumus varēs noslēgt:

  • Dundagā 12. februārī plkst. 10.00–17.00 pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5–1;
  • Mazirbē 13. februārī plkst. 10.00–12.00 Mazirbes internātpamatskolā;
  • Kolkā 13. februārī plkst. 13.00–17.00 Kolkas pagasta pārvaldē «Brigas» .

Līdzi jāņem pase un iepriekšējais atkritumu apsaimniekošanas līgums!

Līdz jaunā līguma noslēgšanai iedzīvotājiem jānokārto visi maksājumi un saistības ar līdzšinējo atkritumu apsaimniekotāju «Eco Baltia vide»!


Līgumus var noslēgt arī  Talsos SIA «AAS «Piejūra»» birojā Anša Lerha-Puškaiša ielā 6 (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ēkā, 1. stāvā) katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00.

Kontaktinformācija:

  • SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra» »: tālr. 63123306; e-pasts: info@piejuraatkritumi.lv
  • Dundagas novada pašvaldībā Guntis Kārklevalks: tālr. 29419195; e-pasts: guntis.karklevalks@dundaga.lv

  7.VI, 12.VI un 19.VI no plkst 13.30 līdz 17.00 Kolkas pagasta pārvaldē varēs noslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Lūdzu sagatavojiet epasta adreses– tās būs nepieciešamas rēķinu saņemšanai!!!

Tālr. informācijai: 29419195
 

  Trešdien, 5.VI plkst 17.30 Kolkas tautas namā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Eco Baltia Vide aicina Kolkas ciema daudzdzīvokļu māju* pārstāvjus uz tikšanos, kurā tiks izskaidrota jaunā atkritumu apsaimniekošanas sistēma, kā arī notiks līgumu slēgšana.

*daudzdzīvokļu māja– dzīvojamā māja, kurā ir vairāk par vienu dzīvokli

Par atkritumu apsaimniekošanu

Informācija 07.06.2013

SIA Eco Baltia vide aicina visus Dundagas novada iedzīvotājus savlaicīgi noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

2013. gada 27. martā novada dome un SIA Eco Baltia vide, iepirkuma konkursa rezultātā, ir noslēgušas līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu, Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas, Mērsraga, Rojas un Tukuma novados. SIA Eco Baltia vide ir pagarinājusi līguma slēgšanas termiņu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un aicina visus Dundagas novada iedzīvotājus to noslēgt līdz 2013.gada 27.jūnijam.

Šobrīd saskaņā ar likumdošanu, SIA  Eco Baltia vide pienākums ir noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar Piejūras novadu iedzīvotājiem. Likumdošana nosaka arī to, ka iedzīvotāju iepriekš noslēgtais līgums ar  SIA Kurzemes ainava zaudē spēku triju mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA Eco Baltia vide par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā. Tas nozīmē, ka iedzīvotāju līgums ar SIA Kurzemes ainava zaudē spēku 2013.gada 26.jūnijā.

Ar šo paziņojumu SIA Eco Baltia vide arī atsauc iepriekš izsūtīto informāciju par to, ka gadījumos, kad klients nebūs noslēdzis līgumu ar Eco Baltia vide sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumam tiks piemērots tarifs, kāds ir paredzēs līgumā ar papildus vienošanos. Līdz ar to, ja klients nebūs noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju līdz 2013.gada 27.jūnijam, sadzīves atkritumu izvešana no šī īpašuma tiks apturēta, ņemot vērā to, ka Eco Baltia vide vairs nebūs tiesiska pamata klientam bez līguma sniegt šo pakalpojumu.

Lasīt tālāk »