Dundagas novada pašvaldība aicina darbā būvvaldes darbiniekus

07.01.2019

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties uz:

Dundagas novada Būvvaldes vadītāja amatu

Galvenie darba pienākumi:

 • kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu novadā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • īstenot Būvniecības likumā un citos būvniecību regulējošos normatīvos aktos noteikto būvvaldes kompetenci;
 • plānot, organizēt un nodrošināt Būvvaldes darbu, atbildēt par noteikto uzdevumu izpildi.

Prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā;
 • normatīvo aktu pārzināšana teritorijas plānošanas, būvniecības, Būvvaldes darbības jomā, kā arī Administratīvā procesa likuma izpratne;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • iemaņas darbā ar datoru biroja programmatūru un biroja tehniku;
 • augsta atbildības izjūta un spēja strādāt kolektīvā;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā vai administrējošā darbā;
 • vēlams būvprakses sertifikāts.

Piedāvājam:

 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pretendentus lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi «Būvvaldes vadītāja vakance» sūtīt Dundagas novada pašvaldībai Pils ielā 5, Dundaga, LV-3270 vai uz e-pastu vakances@dundaga.lv līdz 2019. gada 18. janvārim.


Dundagas novada Būvvaldes būvinspektora amatam uz pilnu slodzi.

Galvenie darba pienākumi:

 • kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 • konsultēt juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Ministru kabineta noteikumu nr. 499 «Noteikumi par būvinspektoriem» prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 • būvspeciālista sertifikāts;
 • pieredze arhitektūras vai būvniecības jomā;
 • spēkā esoša reģistrācija būvinspektoru reģistrā;
 • zināšanas par būvniecības jautājumus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • iemaņas darbā ar datoru, biroja programmatūru un biroja tehniku;
 • prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • vēlme radoši strādāt komandā un prasme organizēt darbu;
 • laba komunikācijas un argumentācijas prasme;
 • augsta atbildības izjūta un spēja strādāt kolektīvā;
 • pašiniciatīva un spēja piedāvāt problēmsituāciju risinājumus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt augsti profesionālā komandā un labus darba apstākļus;
 • iespēju paaugstināt kvalifikāciju un izaugsmes iespējas;
 • atbildīgu, dinamisku un radošu darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
 • iespējams izskatīt  nepilna darba laika iespēju vai darbu amatu savienošanas kārtībā, ciktāl to pieļauj spēkā esošais būvniecības regulējums.

Pretendentus lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi «būvinspektora vakance» sūtīt Dundagas novada pašvaldībai Pils ielā 5, Dundaga, LV-3270  vai uz e-pastu vakances@dundaga.lv līdz 2019. gada 7. janvārim.

Uzziņas pa tālruni: 63237515, 25656165

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā būvinspektoru (atkārtots sludinājums)

30.08.2018

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties Dundagas novada Būvvaldes būvinspektora amatam.

Galvenie darba pienākumi:

 • kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 • konsultēt juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem.

Lasīt tālāk »

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju

Galvenie darba pienākumi:

 • organizēt finanšu piesaisti novada attīstības projektiem;
 • gatavot projektu pieteikumus un organizēt projektu ieviešanu;
 • dokumentēt projektu rezultātus, gatavot pārskatus;
 • uzraudzīt projekta īstenošanas gaitu ieviešanas laikā.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā vai sabiedrības vadības zinātnē, kas papildināta ar profesionālām zināšanām;
 • labas latviešu un angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;
 • labas rakstības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas);
 • prasme strādāt komandā;
 • analītiskās spējas.

Pieteikuma dokumentus — profesionālās darbības aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli — lūdzam līdz 10.08.2013. iesniegt Dundagas novada pašvaldībā, Pils iela 5–1, Dundagā, Dundagas novadā, vai nosūtīt elektroniski parakstītus uz e-pastu dome@dundaga.lv, norādot «Vakancei projektu vadītājs».

 

Dundagas novada dome izsludina pieteikšanos darbam Dundagas novada vēlēšanu komisijā

Kandidātus var pieteikt:

 • reģistrētās politiskās organizācijas vai to apvienības;
 • ne mazāk kā desmit vēlētāju grupa;
 • novada domes deputāts.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš novada domē Dundagā – 16.08.2013.  

Pieteikuma veidlapas var saņemt novada domes kancelejā vai www.dundaga.lv  
Sīkāka informācija pa tālr. 63237850; 26342122.

Komisija tiek ievēlēta uz 4 gadiem un darbojas saskaņā ar normatīviem aktiem un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijām
 

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā saimniecības pārzini

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā saimniecības pārzini Dundagas pagasta izglītības iestādēs.

Darba pienākumi:

 • plānot un koordinēt tehnisko darbinieku darbu, nodrošinot saimniecisko darbu izpildi,
 • nodrošināt un organizēt saimnieciskos pakalpojumu,
 • organizēt un vadīt un piedalīties skolas telpu remondarbos.

Prasības:

 • vidējā speciālā izglītība;
 • darba pieredze saimnieciskā darbībā;
 • datorprasmes;
 • autovadītāja apliecība.

Pretendentiem jāpiesakās Dundagas pagasta pašvaldībā, Pils ielā 5, Dundagas pagastā, Dundagas novadā līdz 2013. gada 20. jūlijam, iesniedzot iesniegumu un dzīves aprakstu (CV).

Ziņas par darba apjomu un citiem jautājumiem iegūstamas, zvanot pa tālruņiem 63237513 vai 29377433 izpilddirektorei Ingai Rallei.

 

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties darbam komisijās

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties darbam Administratīvajā komisijā, Iepirkumu komisijā un Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijā.

Iesniegumus lūdzam līdz 05.07.2013. iesniegt personīgi pašvaldības kancelejā vai sūtīt pa pastu: Dundagas novada pašvaldībai, Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV-3270.

Tālrunis uzziņām 63237851.