5.jūlijā plkst 19.00 Rīgā kokļu mūzikas koncertuzvedums «Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ!»

Šī Dziesmusvētku pasākuma viena no  mākslinieciskajām vadītājām ir Kolkas koklētāju ansambļa vadītāja Dzintra Tauniņa un viņas vadībā šajā pasākumā visas Latvijas koklētāju kopansamblis vienosies dziesmas «Piškizt īrōd, sūrōd īrōd» spēlē. Flautas solo šai dziesmā ir kolciniecei Lāsmai Mednei.

Koncertuzveduma programma »

Tiešraide internetā replay.lv plkst 19.00 »

Atkārtojums 7.jūlijā plkst. 18.30 LTV1 kanālā.

Padalīties ar šo Kolkas ziņu '5.jūlijā plkst 19.00 Rīgā kokļu mūzikas koncertuzvedums «Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ!»' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu '5.jūlijā plkst 19.00 Rīgā kokļu mūzikas koncertuzvedums «Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ!»' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu '5.jūlijā plkst 19.00 Rīgā kokļu mūzikas koncertuzvedums «Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ!»' iekš Twitter

Kolkas mūziķi pošas uz Dziesmu svētkiem!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas mūziķi pošas uz Dziesmu svētkiem!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas mūziķi pošas uz Dziesmu svētkiem!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas mūziķi pošas uz Dziesmu svētkiem!' iekš Twitter

Visā valstī aktīvi notiek gatavošanās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Labākie kolektīvi, kuri piedalīsies Dziesmu svētkos, tiek izraudzīti reģionālajās atlases skatēs.

Arī Kolkas pūtēji un koklētājas piedalījās skatēs Jelgavā, kur 3. martā Kolkas pamatskolas pūtēju orķestris ar 37.16 punktiem ieguva II pakāpes diplomu pūtēju orķestru skatē un ar 30.66 punktiem III pakāpes diplomu pūtēju orķestru defilē skatē, savukārt Kolkas tautas nama koklētāju ansamblis 11. martā ieguva I pakāpes diplomu C grupā (40 punkti), bet mūzikas skolas koklētāju ansamblis– II pakāpes diplomu A grupā (33.25 punkti)!

Lasīt tālāk »

  Lai akcentētu Dziesmu un deju svētku nacionālo un starptautisko nozīmību un lai izrādītu godu svētku dalībniekiem, atbalstītājiem un svētku rīkotājiem pašvaldībās, svētku noslēguma dienā 7. jūlijā izkārsim pie ēkām un iestādēm Latvijas valsts karogu!

 


30.VI plkst 13.00 pie Kolkas pagasta pārvaldes ēkas 

Dziesmu svētku karoga pacelšana  Pūt vējiņi, dzen laiviņu
30. jūnijā uzreiz pēc ekumēniskā dievkalpojuma Rīgas Domā, kad Saule atrodas visaugstāk, visā Latvijas teritorijā pret sauli tiks pacelti karogi ar vietējo ļaužu iedziedātu zīmi (logo). Kolkas karogā latvju rakstu zīmes izveidotas no  Kolkas jauktā kora iedziedātās latviešu tautas dziesmas „Pūt, vējiņi, dzen laiviņu”

«Man ir būtiski, lai ar šo tiktu pateikta doma, ka ikviens ir svarīgs. Ne tikai mēs visi kopā, bet arī katrs atsevišķi pārstāv Latviju un Latvijas kultūru,» sacīja svētku koncepcijas «Gaisma līgo Latvijā» autors un svētku galvenais režisors Uģis Brikmanis 

Arī Kolkas jauktais koris ir gatavs Dziesmu svētkiem!

27. aprīlī Talsos, Talsu koru apriņķa koru skatē Kolkas kori profesionāla žūrijas komisija, kurā bija tādi mūzikas dižgari kā Dziesmu svētku Noslēguma koncerta mākslinieciskie vadītāji Ivars Cinkuss un Aira Birziņa, virsdiriģents Mārtiņš Klišāns un citi eksperti, novērtēja ar 40,67 punktiem un 1. pakāpes diplomu!

Kolkas jauktais koris šoreiz bija nolēmis nebīties grūtību un izvēlējās piedalīties augstākā līmeņa koru grupā, apgūstot pilnu Dziesmu svētku noslēguma koncerta repertuāru. Skatē koris dziedāja izlozē noteiktās Valta Pūces dziesmu «Augu nakti» un latgaliešu tautas dziesmu «Gaismeņa ausa», kā arī izvēles dziesmu– latviešu tautas dziesmu I. Ramiņa apdarē «Pūt, vējiņi».

Šāds ir rezultāts darbam daudzu mēnešu garumā, apmeklējot mēģinājumus Kolkā un kopmēģinājumus visā bijušajā Talsu rajonā.

Paldies kora vadītājai Evitai Ernštreitei un visiem kora dalībniekiem! Kā raksta Ivars Cinkuss– «Labi un godprātīgi nostrādāts!»

Lasīt tālāk »