18. maijā praktiskās nodarbības tūrisma pakalpojuma sniedzējiem

2017. gada 18. maijā notiks praktiskās nodarbības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kur tūrisma jomas eksperte Inga Aulmane izvērtēs Dundagas un Ventspils novadu tūrisma pakalpojumus un sniegs priekšlikumus to uzlabošanai. Praktiskās nodarbības notiks Igaunijas un Latvijas pārrobežas sadarbības programmas atbalstītā projekta «Etnisko kultūrtelpu attīstība kā tūrisma galamērķis «UNESCO – tourism» » (projekta Nr. Est-Lat 15) ietvaros un tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu.

Tūrisma uzņēmējiem ir iespēja pieteikties nodarbībām līdz 15.maijam, nosūtot  pieteikumu uz e-pastu ilze.steine@dundaga.lv vai zvanot pa tālr. 28717810. Vietu skaits nodarbībās ir ierobežots.

Lejuplādēt pasākuma programmu »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu '18. maijā praktiskās nodarbības tūrisma pakalpojuma sniedzējiem' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu '18. maijā praktiskās nodarbības tūrisma pakalpojuma sniedzējiem' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu '18. maijā praktiskās nodarbības tūrisma pakalpojuma sniedzējiem' iekš Twitter

Kolkā īstenos Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētus projektus

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkā īstenos Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētus projektus' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkā īstenos Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētus projektus' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkā īstenos Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētus projektus' iekš Twitter

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


2016. gada nogalē Lauku atbalsta dienests apstiprināja piecus Dundagas novada pašvaldības vietējās rīcības grupā — biedrībā Ziemeļkurzemes biznesa asociācija — iesniegtos projektus. Trīs projektus īstenos Dundagā, divus — Kolkā.

Projektu Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē (projekta nr. 16–08-FL04-F043.0202–000001) iesniedza Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana projektu konkursā.

Lasīt tālāk »

4.aprīlī plkst 15.00 Kolkas tautas namā informatīvs seminārs

 • 2016. gada zivsaimniecības attīstības finansējuma piesaistes iespējas vietējā rīcības grupā — biedrībā «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija»
 • LEADER finansējuma piesaistes iespējas uzņēmējdarbības veicināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai lauku apvidos

Rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu birojs sadarbībā ar biedrību «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija». 

Padalīties ar šo Kolkas ziņu '4.aprīlī plkst 15.00 Kolkas tautas namā informatīvs seminārs' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu '4.aprīlī plkst 15.00 Kolkas tautas namā informatīvs seminārs' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu '4.aprīlī plkst 15.00 Kolkas tautas namā informatīvs seminārs' iekš Twitter

Piesakāmies projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piesakāmies projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piesakāmies projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piesakāmies projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»!' iekš Twitter

Dundagas novada pašvaldība no 14. III līdz 14. IV izsludina pieteikšanos atklātam projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem». Pieteikumi jāiesniedz noteiktajā termiņā un atbilstoši konkursa nolikumam.

Šogad projektu konkursa kopējais finansējums ir 5000 €. Biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas var pretendēt uz finansējumu vienam projektam. Finansējuma lielums nedrīkst būt lielāks par 1000 €.

Konkursa uzdevums ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību dažādu jautājumu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī  veicināt sadarbību starp pašvaldību un pretendentiem. Piedaloties projektu konkursā, ir jāņem vērā, lai tas atbilstu novada Attīstības programmas rīcības virzieniem.

Lasīt tālāk »

Izsludina pieteikšanos projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»

  Dundagas novada pašvaldība no 9. III līdz 10. IV izsludina pieteikšanos atklātam projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem».

Šogad projektu konkursa kopējais finansējums ir 4000 €. Biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas var pretendēt uz finansējumu vienam projektam, un tā apmērs nedrīkst būt lielāks par 1000 €.

Vairāk informācijas dundaga.lv »

Atgādinu, ka 2014. gadā kolcinieki aktīvi piedalījās šādā konkursā, lai ar pašvaldības finansējuma palīdzību izdarītu mums visiem vajadzīgus darbus.

Informācija par 2014. gada projektu konkursa finansējuma saņēmējiem »

Piedalies arī Tu!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izsludina pieteikšanos projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izsludina pieteikšanos projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izsludina pieteikšanos projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»' iekš Twitter

Noslēdzies Dundagas novada vietējo iniciatīvu projektu konkurss

  28.VIII domes sēdē tika apstiprināta finansējuma piešķiršana aktivitātēm, kas paredzētas projektu konkursā «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem».

Kolkas pagastā pašvaldības atbalstu saņems:

 1. Informācijas zīmes lībiešu krasta ciemos — 480,00 €
  Iesniedzējs: biedrība «Randalist»
 2. Ēvažu autostāvvietas sakopšana  — 75,00 €
  Iesniedzējs: Uģis Auliks
 3. Autores Baibas Šuvcānes manuskripta «Sauc par Vaidi mūsu ciemu…» izdošana  — 1000,00 €
  Iesniedzējs: Baiba Šuvcāne
 4. Dzeramā ūdens urbuma izveidošana pie Kolkas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas — 990,00 €
  Iesniedzējs: Kolkas ev.- lut. baznīcas draudze

Vairāk lasīt dundaga.lv »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Noslēdzies Dundagas novada vietējo iniciatīvu projektu konkurss' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Noslēdzies Dundagas novada vietējo iniciatīvu projektu konkurss' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Noslēdzies Dundagas novada vietējo iniciatīvu projektu konkurss' iekš Twitter