Veikta Kolkas centrālā ūdensvada posma nomaiņa

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Veikta Kolkas centrālā ūdensvada posma nomaiņa' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Veikta Kolkas centrālā ūdensvada posma nomaiņa' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Veikta Kolkas centrālā ūdensvada posma nomaiņa' iekš Twitter

Lai uzlabotu situāciju ar dzeramā ūdens kvalitāti Kolkā, no 25. oktobra līdz 5. novembrim ar Dundagas novada pašvaldības atbalstu realizēts projekts «Ārējās ūdensvada sistēmas izbūve no sūkņu stacijas līdz «Saulrietiem» Kolkas pagastā, Dundagas novadā».

Projekta ietvaros ar caurdura metodi tika veikta jaunu polietilēna cauruļu ievilkšana, kas aizstās vecās čuguna caurules Kolkas centrālajā ūdensvadā no ūdens ieguves stacijas līdz «Saulrietu» mājai. Izbūves darbus organizēja un veica SIA «Santehnika MG». Darbu gaitā Kolkas iedzīvotāji saskārās ar ūdenspiegādes traucējumiem, kā arī tuvāko nedēļu laikā vēl iespējams ūdens saduļķojums, taču cerēsim, ka īslaicīgās neērtības attaisnosies un vainagosies ar kvalitatīvāku un tīrāku ūdeni Kolkā.

Nomainītais ūdensvada posms (400 metri) veido aptuveni trešdaļu no centrālās ciema maģistrāles, kas izbūvēts 80. gadu vidū un sniedzas no ūdens ieguves vietas mežā pretī «Kuršu» un «Margrietiņu» mājām līdz Kolkas ūdenstornim. Šis posms ir nozīmīgākais arī pakalpojuma ņēmēju – iedzīvotāju skaita ziņā, jo ietver ciema lielākās daudzdzīvokļu mājas, un tā nomaiņas rezultātā labākas kvalitātes ūdeni iegūs maksimāli lielāks patērētāju skaits.

Veicot ūdensvada pieslēguma darbus, bija uzskatāmi redzams, ka vecās čuguna caurules gadu gaitā aizsērējušas ar biezu dubļu masu vismaz par ceturtdaļu no caurules diametra, ko veido smiltis, dzelzs daļiņas, amonija joni, mangāna nogulsnes u.c. piesārņojumi, kā to liecina arī ūdens monitoringa rezultāti. Vienīgais risinājums ūdens kvalitātes uzlabošanai šajā gadījumā ir veco ūdensvadu maiņa, tāpēc nākamo gadu laikā plānota arī turpmāko posmu pakāpeniska nomaiņa Kolkas centrālajam ūdensvadam.

Ivo Bordjugs, SIA “Kolkas ūdens” valdes loceklis


Kolkā sāksies remontdarbi!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkā sāksies remontdarbi!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkā sāksies remontdarbi!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkā sāksies remontdarbi!' iekš Twitter

21. jūlijā Kolkā tiks uzsākti būvdarbi projektā «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkas ciemā».

Šo darbu laikā tiks atjaunoti un no jauna izbūvētas vairākas maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu līnijas, rekonstruētas kanalizācijas sūkņu stacijas, ierīkots jauns dzeramā ūdens artēziskais urbums, kā arī uzbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Tā ka lielu projektā paredzēto darbu daļu aizņem cauruļvadu rakšanas darbi, šai laikā Kolkā ir plānotas dažādas satiksmes organizācijas izmaiņas– uz darbu veikšanas brīdi tiks slēgti atsevišķi ceļi un kustība tiks pārvirzīta pa apvedceļiem. Līdz ar to iedzīvotājiem nāksies senpierasto tradicionālo maršrutu vietā uz kādu brīdi izmantot alternatīvus ceļus. Tāpat šajā laikā Kolkā notiks pastiprināta smagās tehnikas kustība un darbošanās.

Darbus ir plānots pabeigt līdz šī gada decembra sākumam.

Bez tam– vienlaicīgi ar  darbiem notiks arī gājēju ietves bruģēšana posmā Delfīni– Rožlauki. Arī šo būvdarbu laikā jārēķinās ar zināmām neērtībām. 

 

Aicinu kolciniekus šo īslaicīgo problēmu un neērtību laikā būt saprotošiem un atsaucīgiem– šādus infrastruktūras uzlabojumus apdzīvotās vietās nav iespējams paveikt  nemanāmi.

Un– pārvietojoties vai atrodoties tuvu būvdarbu veikšanas vietām– tranšejām, būvbedrēm, tehnikas darbības zonā– būsim uzmanīgi paši un jo īpaši mācīsim to bērniem!

 

Ar plānotajām satiksmes organizācijas izmaiņām ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbu laikā var iepazīties šeit »

 

Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens