30.aprīlī Rojā sapulce un brauciens par autoceļa Valdgale-Roja seguma atjaunošanu

30.aprīlī tiek organizētas miermīlīgās pulcēšanās brīvības izpausmes par valsts reģionālā autoceļa P126 Valdgale-Roja kritisko stāvokli. Ir noteikts, ka 2024. gadā VSIA Latvijas Valsts ceļi pabeidz darbu pie būvniecības dokumentācijas un izsludina iepirkumu autoceļa P126 projekta īstenošanai, lai 2025. gadā būvnieks varētu visus autoceļa būvdarbus pabeigt. Bet tas nenotiek…

Šo ceļu nokļūšanai uz novada centru Talsiem izmanto Rojas, Kolkas, Lubes un Ārlavas pagastu iedzīvotāji un uzņēmēji, savukārt braucienam uz novada piekrastes ciemiem, uzņēmumiem un tūrisma objektiem izmanto visas Latvijas un ne tikai cilvēki. Tā ir teritorijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai ārkārtīgi būtiska transporta artērija, kura, diemžēl, ir atstāta novārtā. Tāpēc, lai demonstrētu savu attieksmi un protestētu pret slikto ceļa stāvokli, aktīvie vietējās kopienas pārstāvji 30.aprīlī organizē sapulci un tai sekojošu kopīgu braucienu ar personīgajiem transportlīdzekļiem pa maršrutu Roja-Valdemārpils-Roja.


Pulcēšanās laukumā pie Rojas estrādes no plkst. 15.00. Pēc tam plkst.16.00 kopīgs brauciens kolonnā pa maršrutu Roja-Valdemārpils-Roja.

Valdemārpilij tuvākie var pulcēties pie Valdemārpils pagasta pārvaldes ēkas plkst 15.30, lai dotos braucienā uz Roju un atpakaļ.

Noslēgums ap 17.30

Papildus informācija FB grupā «Protesta brauciens 30.aprīlī»>


 

 

Paraksti iniciatīvu par reģionālā autoceļa P126 Valdgale — Roja posma remontu!

Iniciatīvas iesniedzēja Eva Kārkliņa vērš uzmanību uz to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Satiksmes ministrija neīsteno pirms Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) izstrātātos plānošanas dokumentus, kuri tika izmantoti, lai pārliecinātu iedzīvotājus par dzīves kvalitātes uzlabošanos pēc ATR. E.Kārkliņa aicina nodrošināt Talsu novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem drošu un 21. gadsimtam atbilstošu pārvietošanos pa autoceļu Valdgale–Roja (P126).

Nav tikusi īstenota 2021. gadā VARAM izstrādātā «Valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūves un atjaunošanas investīciju programma» sadaļā, kurā plānots līdz 2024. gadam atjaunot vai pārbūvēt reģionālo autoceļu Valdgale–Roja (P126). Ir noteikts, ka 2024. gadā LVC pabeidz darbu pie projekta (2023. gadā šāds darbs tika uzsākts) un izsludina iepirkumu autoceļa P126 projekta īstenošanai, lai 2025. gadā būvnieks varētu visus autoceļa būvdarbus pabeigt. Bet tas nenotiek.

Ieguvumi sabiedrībai būs vairāki. 1. Būs kājāmgājējiem un autobraucējiem droši pārvietošanās apstākļi, jo šis ceļš virzās cauri apdzīvotām vietām. 2. Tūristi, Rojas pludmales un brīvdabas estrādes apmeklētāji, varēs nokļūt Rojā komfortabli, jo vasarā Rojas pludmalē atpūšas vairāki tūkstoši atpūtnieku, bet Rojas brīvdabas estrāde ir kļuvusi par populāru kultūrvietu gan novada, gan visas Latvijas mērogā. 3. Iedzīvotāji un uzņēmēji varēs drošāk un ātrāk nokļūt līdz novada centram, jo pēc ATR par daudzu iedzīvotāju darba vietu ir kļuvusi Talsu pilsēta. 4. Netiks bojātas automašīnas, pārvietojoties pa autoceļu P126, jo patlaban autoceļu visa tā garumā klāj aizlāpītās bedres, kuras pēc ziemas veidojas no jauna, un autoceļa uzturētājs nespēj savlaikus novērst problēmsituācijas.


Šo ceļu nokļūšanai uz Talsiem izmanto arī Kolkas pagasta iedzīvotāji. Neesi vienaldzīgs, pievieno savu parakstu kopējam pulkam, lai iesniegtu šo iedzīvotāju prasību Satiksmes ministrijā!

Saite uz manabalss.lv>

Piedalies aptaujā par Talsu novada karoga atbilstošāko vizuālo noformējumu!

Līdztekus Talsu novada jaunā ģerboņa izstrādei, sākts darbs pie jauna Talsu novada karoga izveides. Tā kā līdz administratīvi teritoriālajai reformai Talsu novada karogā bija atspoguļots bijušā Talsu novada ģerbonis, tad, līdz ar jauna ieviešanu, būs nepieciešams radīt arī jaunu novada karogu. Patlaban izstrādāti pieci iespējamie Talsu novada karoga meti, bet, lai izvēlētos Talsu novadam atbilstošāko, Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un balsot par tīkamāko karoga vizuālo noformējumu.


Talsu ​pašvaldība no 3. līdz 9. oktobrim organizē aptauju elektroniskajā vidē, lai noskaidrotu, kurš no pieciem Talsu novada karoga metiem iedzīvotajiem šķiet atbilstošākais jaunajam Talsu novadam. Aptauju iespējams aizpildīt, reģistrējoties ar gmail e-pasta adresi, lai tādējādi nodrošinātu objektīvākus aptaujas rezultātus, samazinot iespēju, ka viens respondents anketu aizpilda vairākkārt.

Piedalīties aptaujā >


Ierastā prakse liecina, ka karoga noformējumā tiek izmantoti ģerboņa elementi, tas ir, tajā attēlotie simboli, izvēlētās krāsas, tāpēc mākslinieku Jura Ivanova un Ilzes Lībietes piedāvātajos karoga metos iekļautas atsauces uz paredzēto jauno Talsu novada ģerboni (tā heraldiskais apraksts: dalīts ar pazeminātu smaili: zils un zelts. Zelta smailē zaļš ozollapu vainags.)

Talsu novada karoga apstiprināšana notiek, tā aprakstu iekļaujot pašvaldības saistošajos noteikumos („Par Talsu novada simboliku”).

Talsu novada ģerboņa un karoga izmaiņas neietekmē pārējo novada pilsētu un pagastu ģerboņu un karogu vizuālo noformējumu.