5.jūnijā plkst 17.00 Kolkas lībiešu saieta namā Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv izbraukuma seminārs

Seminārā garamantas.lv redaktores – Elvīra Žvarte un Justīne Jaudzema iepazīstinās interesentus ar Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva izmantošanas iespējām, kā arī pastāstīs un parādīs, kādi Kolkas un tās apkārtnes materiāli atrodami Latviešu folkloras krātuvē. Piemēram, būs iespējams uzzināt par Kolkas pamatskolas skolēnu vākumu, kurš iesniegts 1930.gadā, kā arī par 1961. un 1962. gadā notikušajām zinātniskajām ekspedīcijām un to laikā pierakstītajiem materiāliem.

Lasīt vairāk par garamantas.lv »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu '5.jūnijā plkst 17.00 Kolkas lībiešu saieta namā Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv izbraukuma seminārs' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu '5.jūnijā plkst 17.00 Kolkas lībiešu saieta namā Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv izbraukuma seminārs' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu '5.jūnijā plkst 17.00 Kolkas lībiešu saieta namā Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv izbraukuma seminārs' iekš Twitter

Aicinām pieteikties semināram un diskusijai par «Lībiešu kultūrtelpas» tālāko virzību uz UNESCO!

Dundagas novada pašvaldība sadarbībā ar Lībiešu institūtu un Lauku ceļotāju aicina lībiešus un ikvienu interesentu, kam rūp lībiešu kultūras mantojuma saglabāšana uz semināru 9. martā Kolkas Lībiešu saieta namā. Tiks prezentēts kopsavilkums par paveikto — Lībiešu kultūrtelpas iekļaušanu Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā un stāstīts par tālākiem plāniem, kas ir jāpaveic, lai lībiešu kultūrtelpa tiktu iekļauta Pasaules UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

Darba kārtība:

10:00 Sagaidīšanas kafija

10:15 Projektā «Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis» paredzētās aktivitātes. Ilze Šteine, projekta «UNESCO – tūrisms» vadītāja Dundagas novadā

10:30  Pieteikuma «Lībiešu kultūrtelpa» prezentācija un diskusija par turpmākiem plāniem. Valts Ernštreits, Lībiešu institūta vadītājs

13:00 Semināra noslēgums

Semināra norises vieta un datums: 9. marts, plkst. 10.00 Lībiešu saieta nams, Kolka, Dundagas novads

Pieteikties līdz 01.03.2019 E: ilze.steine@dundaga.lv, T: 28717810


Seminārs tiek rīkots Igaunijas — Latvijas programmas projektā «Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība kā tūrisma galamērķis — «UNESCO tūrisms» ».

29.novembrī plkst 15.00 Kolkas pagasta pārvaldes zālē notiks Kurzemes NVO atbalsta centra seminārs un konsultācijas

Pirms vai pēc semināra iespējams pieteikties individuālām konsultācijām par biedrību vadības, juridiskajiem, grāmatvedības, finansu piesaistes un sadarbības jautājumiem! 

Pieteikšanās semināram un konsultācijām» 

Aicinām izmantot iespēju un tikties ar Kurzemes NVO atbalsta centra (KNVOAC) konsultantiem!

Vairāk informāciju meklē www.kurzemesnvo.lv» vai zvani Gitai Vadonei pa tālr. 26337414!


Kā saglabāt zemūdens kultūras mantojumu?

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kā saglabāt zemūdens kultūras mantojumu?' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kā saglabāt zemūdens kultūras mantojumu?' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kā saglabāt zemūdens kultūras mantojumu?' iekš Twitter

1. jūnijā plkst. 11.00  Kolkas tautas namā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija aicina apmeklēt semināru angļu valodā par zemūdens kultūras mantojuma apdraudējumu un saglabāšanas problēmām Baltijas jūrā.

Seminārs ir viens no trim plānotajiem pasākumiem projektā «Zemūdens mantojums Baltijas jūrā — sadarbība un pieredzes apmaiņa», kas nodarbojas ar sadarbības iespēju apzināšanu un pieredzes apmaiņu jautājumos par zemūdens mantojumu Baltijas jūrā.

Projekta partneri ir Vesterbotenas pašvaldība (Zviedrija), Igaunijas Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Latvijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Projekts notiek ar Zviedru institūta atbalstu.

Seminārā aplūkos jautājumus par  zemūdens un piekrastes mantojumu Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā, kā arī tālākām starpvalstu sadarbības iespējām.

Semināra norisi Latvijā atbalsta biedrība «Domesnes» un Kolkas pagasta pārvalde.   

Semināra darba valoda: angļu.

Lasīt tālāk »

Bezmaksas seminārs Kolkā

20. martā plkst. 10.00 Kolkas tautas namā Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs, sadarbībā ar mācību centru KOMIN aicina  uzņēmējus apmeklēt bezmaksas semināru  «Ir sarunas, ir rezultāts».  Darba devēju un darbinieku savstarpējās attiecības,  dialogi.

Dialoga praktiskās daļas lektore: Antra Sloka-Jakovļeva psiholoģe– Soc.zin. maģistre psiholoģijā, psihoterapeite, komunikāciju, pārdošanas un klientu apkalpošanas jomas konsultante un pasniedzēja ar pieredzi semināru autorprogrammu izveidē un vadīšanā.

Lejuplādēt semināra programmu un pieteikuma anketu »

komin.lv »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Bezmaksas seminārs Kolkā' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Bezmaksas seminārs Kolkā' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Bezmaksas seminārs Kolkā' iekš Twitter