Kolkas brīvdienu mājas «Ūši» aicina darbā!

Novecojis!

05.05.2021.

Brīvdienu mājas Ūši Kolkā meklē palīgu viesu telpu uzkopšanā 2021. gada tūrisma sezonā.

Vēlamies redzēt apķērīgu, atsaucīgu, atbildīgu cilvēku ar saimniekošanas prasmēm. Darba laiks tiek noteikts atkarībā no veicamo darbu nepieciešamības uzņēmumā. Piedāvājam darba līgumu uz noteiktu laiku (no maija līdz septembrim), draudzīgu attieksmi un darba samaksu sākot no 3,50 EUR/h.

Esi ieinteresēts? Zvani: 29 475 692 , raksti: dzenetam@gmail.com

 

Kolkas pamatskola aicina mācīties!

Gribi  mācīties «spicākajā» Latvijas skolā pie divām jūrām? 

Braukt ekskursijās, iet pārgājienos, mācīties slidot, peldēt? Mēs gaidām Tevi Kolkas pamatskolā!

Uz tikšanos 1.septembrī!


Kolkas pamatskolā — individuāla pieeja katram bērnam:

 • Pirmsskolas izglītības programma;
 • Vispārējā pamatizglītības programma 1.-9.klasei;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • Daudzveidīga interešu izglītība — runas, sporta, deju, vizuālās mākslas;
 • pulciņi, vides pulciņš un mūzikas ritma pulciņš, Jaunsardze;
 • Pagarinātās dienas grupa, internāts bērniem no 3 gadiem. 

Kontakttālrunis 26317511.
 


Dundagas Mākslas un mūzikas skola izsludina jauno audzēkņu uzņemšanu 2020./2021. mācību gadam

17.,19.,21. augustā no 10:00 – 13:00 un 18.,20. augustā no 16:00 –19:00

Profesionālās ievirzes izglītības programmās:

 • no 7 gadu vecuma – Vijoles spēle, Klavierspēle, Dejas pamati (Dundagā), Vokālā mūzika – Kora klase (Dundagā un Kolkā)
 • no 8 gadu vecuma – Vizuāli plastiskā māksla
 • no 9 gadu vecuma – Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Sitaminstrumentu spēle (Dundagā), Kokles spēle (Kolkā)

Interešu izglītības programmās Dundagā:

 • no 5 – 6 gadu vecuma – “Māksla. Mūzika. Deja”, “Mūsdienu deja” (“Sensus”)
 • no 7 gadu vecuma – “Sagatavošanas klase” (māksla), Vokālais ansamblis

Tālruņi informācijai:

29543665 – māksla; 29341291 – mūzika; 29204122 – deja; 26556180 – Kolka

Iestājoties, jāuzrāda dzimšanas apliecība un jāiesniedz izziņa no ģimenes ārsta!