Par vīrusu un Kolkas pagasta pašvaldības iestāžu darbu. Informācija atjaunota 17.martā.


Ņemot vērā 12.martā Ministru kabineta noteiktos vīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumus no 2020.gada 16.marta uz nenoteiktu laiku Kolkas pašvaldības iestāžu sniegtajos pakalpojumos būs sekojošas izmaiņas:
 • Kolkas pagasta pārvaldes kase būs slēgta;
 • SIA Kolkas ūdens kase būs slēgta;
 • tiek atcelti visi pašvaldības plānotie publiskie pasākumi, kā arī citu personu organizētie pasākumi pašvaldībai piederošās telpās;
 • tiek pārtraukti amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi;
 • tiek apturēts klātienes mācību process Kolkas pamatskolā;
 • interešu izglītības mācību process mūzikas skolā tiek apturēts, neaprēķinot vecākiem līdzfinansējuma maksu par šo periodu;
 • tiek ierobežota klientu apkalpošana bibliotēkās, ierobežojot atrašanos bibliotēku telpās ar iepazīšanos klātienē ar preses izdevumiem un datorpakalpojumiem lietišķiem mērķiem, reglamentējot uzturēšanās laiku — katram apmeklētājam līdz 15 min. ietotājus turpmākapkalpos bezkontakta režīmā.
 • bibliotēka apkalpos klientus bezkontakta režīmā. No 17. marta aicinām bibliotēkas apmeklētājus būt saprotošiem un ievērot piesardzības pasākumus, un bez nepieciešamības uz bibliotēku nenākt!

  Bibliotēkā tiek pārtraukti  datorpakalpojumi.

  Grāmatu atgriešana bibliotēkā notiek speciāli tam paredzētās vietās.

  Grāmatu izsniegšana notiek tikai grāmatas iepriekš pasūtot:

  Kolkas bibliotēka – kolka_bibl@inbox.lv  tel. 63276476,
  Mazirbes bibliotēka - mazirbe_bibl@inbox.lv tel. 28656760,

Kolkas bērnudārzs šobrīd turpina darboties, bērnu vecākiem iesniedzot pirmsskolas izglītības iestādē rakstisku apliecinājumu, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Iepriekšminētais nozīmē, ka šobrīd iestādes nav slēgtas un pašvaldības iestāžu darbinieki turpina strādāt savās darba vietās atbilstoši saviem amata pienākumiem, tikai līdz minimumam tiek samazināta apmeklētāju plūsma pakalpojumu saņemšanai klātienē. Tas savukārt nozīmē, ka neatliekamos gadījumos, kurus iedzīvotājiem nav iespējams atrisināt pa tālruni, epastu, internetu, pašvaldības darbinieku palīdzību vienmēr varēs saņemt ierastajā apjomā. Tikai ļoti lūdzu iepriekš sazināties pa zemāk minētajiem tālruņiem un izstāstīt savu vajadzību, lai pēc iespējas ātrāk saņemtu vajadzīgo palīdzību un samazinātu uzturēšanās laiku iestādē.


Lūdzu kolciniekus censties ievērot un atcerēties to, ka vīrusa epidēmija izplatās, cilvēkiem pārvietojoties un inficējot citam citu, tāpēc iespēju robežās mēģinām pārplānot savu ikdienu, lai izvairītos no iestāžu apmeklēšanas klātienē vai darīt to iespējami retāk. Tāpat– neizmantosim šo laiku, lai brauktu ciemos vai aicinātu ciemiņus pie sevis. Šobrīd ir pietiekami liela iespēja tam, ka viens brauciens no Kolkas uz lielveikalu Rīgā var pārvērsties infekcijas atvešanā uz Kolku.

Savukārt, tas, ko ir nepieciešams darīt intensīvāk, nekā iepriekš, ir — ievērot personīgo higiēnu, kā arī izmantot mūsu lielisko iespēju dzīvot pie jūras un mežiem un daudz laika pavadīt svaigā gaisā! Mežā un jūrmalā maskas un dezinfekcijas līdzekļi nav nepieciešami, tur vīrusiem nav dzīvotspējas!
Būsim saprātīgi, bez iemesla nekritīsim panikā, taču nebūsim arī bezatbildīgi un neignorēsim speciālistu padomus un ieteikumus!
Uz 17.martu Kurzemē nav neviena saslimušā, un lai tas tā arī paliek! Turamies!
 
Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens

Noderīgi tālruņi:

 • Aldis Pinkens, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs (zvaniet jebkādu problēmu jautājumā) 29174294
 • Antra Laukšteine, Kolkas pamatskolas direktore 26317511
 • Ilona Onzule, Kolkas tautas nama vadītāja 29420750
 • Ilze Iesalniece Brukinga, Kolkas Lībiešu saieta nama vadītāja 29402093
 • Ilmārs Gleglu, saimniecības pārzinis 29458652
 • Ingrīda Liepa, ģimenes ārste 26497507

Atgādinu, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (ātrās palīdzības) tālruni 113 nevajag izmantot uzziņu saņemšanai! Ja nepieciešams iegūt informāciju vai uzdot jautājumus par COVID-19, jāzvana uz Slimību profilakses un kontroles centra informatīvo tālruni 67387661 (darba dienās darba laikā)! 

No 18. marta ir ieviests jauns tālruņa numurs – 8303, uz kuru turpmāk varēs zvanīt pacienti, lai pieteiktos valsts apmaksātu Covid-19 analīžu veikšanai.

Uz šo tālruni jāzvana tiem cilvēkiem, kuri ir atgriezušies no ārzemēm un kuriem 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies VIEGLI saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), kā arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām ar saslimšanas simptomiem. Savukārt uz ārkārtas tālruni 113 turpmāk jāzvana tikai tajos gadījumos, kad slimības simptomi ir smagi (ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums).


Dažādu oficiālo aktuālo informāciju var uzzināt interneta vietnē arkartassituacija.gov.lv »

Aktuāla informācija par citu Dundagas novada pašvaldības iestāžu darba laiku »


Nedaudz lasāmvielas par COVID-19: «Iveta Buiķe. Koronvīruss COVID-19 – ko zinātnieki tev stāsta» »