Zemkopības ministrija ir nolēmusi apturēt reņģu zveju ar stāvvadiem 2018. gadā

  Saskaņā ar Zemkopības ministrijas rīcībā esošo informāciju, kas iegūta Latvijas Zivsaimniecības integrētajā kontroles un informācijas sistēmā un operatīvo informāciju, kas saņemta no Valsts vides dienesta, reņģu nozveja Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos Rietumu ģeogrāfiskajā rajonā uz 2018.gada 21.jūniju sasniedza 999 tonnas. Tādējādi ministrija konstatē, ka zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos Rietumu ģeogrāfiskajā rajonā noteiktā 971 tonna reņģu zvejas iespēju ir pilnībā izmantota un šīs sugas zveja Rīgas jūras līča piekrastē Rietumu ģeogrāfiskajā rajonā ir pārtraucama. 

Iepazīties ar lēmumu Latvijas Vēstnesī »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Zemkopības ministrija ir nolēmusi apturēt reņģu zveju ar stāvvadiem 2018. gadā' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Zemkopības ministrija ir nolēmusi apturēt reņģu zveju ar stāvvadiem 2018. gadā' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Zemkopības ministrija ir nolēmusi apturēt reņģu zveju ar stāvvadiem 2018. gadā' iekš Twitter

Informācija zvejniekiem

   Ventspils reģionālās vides pārvaldes Jūras un iekšējo ūdeņu inspektori būs Kolkā pirmdien, 2017. gada 2. oktobrī plkst 10.00!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Informācija zvejniekiem' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Informācija zvejniekiem' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Informācija zvejniekiem' iekš Twitter

Informācija zvejniekiem

   Ventspils reģionālās vides pārvaldes Jūras un iekšējo ūdeņu inspektori būs Kolkā piektdien, 2017. gada 30. jūnijā plkst 10.00!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Informācija zvejniekiem' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Informācija zvejniekiem' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Informācija zvejniekiem' iekš Twitter

Informācija zvejniekiem

   Ventspils reģionālās vides pārvaldes Jūras un iekšējo ūdeņu inspektori būs Kolkā piektdien, 2017. gada 28.aprīlī plkst 10.00!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Informācija zvejniekiem' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Informācija zvejniekiem' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Informācija zvejniekiem' iekš Twitter

14.augustā plkst 15.00 Kolkā biedrība «Kolkas zvejnieki» uzsāk projekta «Kolkas zvejnieka dēls» īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt piekrastes zvejas tradīciju popularizēšanu, motivējot pagasta skolēnus un jauniešus (13−16 gadi) iesaistīties piekrastes zvejā.

Pēc kopīgi padarītā darba tiks izveidota projekta dienasgrāmata, kurā tiks atspoguļota tīklu lāpīšana, mezglu siešana, iešana jūrā, zivju cepšana, kūpināšana, zupas vārīšana u.c. aktivitātes. 

Projekta ietvaros notiks radošo nodarbību cikls «Nāc – izzini – iesaisties – dalies – turpini».

Pieteikšanās līdz 13.augustam plkst 12.00 pa tālruni 26324975. 

Dalībnieku skaits ierobežots!

Projektu finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija un «Kurzemes NVO atbalsta centrs» pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā.

Padalīties ar šo Kolkas ziņu '14.augustā plkst 15.00 Kolkā biedrība «Kolkas zvejnieki»  uzsāk  projekta «Kolkas zvejnieka dēls»  īstenošanu.' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu '14.augustā plkst 15.00 Kolkā biedrība «Kolkas zvejnieki»  uzsāk  projekta «Kolkas zvejnieka dēls»  īstenošanu.' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu '14.augustā plkst 15.00 Kolkā biedrība «Kolkas zvejnieki»  uzsāk  projekta «Kolkas zvejnieka dēls»  īstenošanu.' iekš Twitter