Informācija zvejniekiem

   Ventspils reģionālās vides pārvaldes Jūras un iekšējo ūdeņu inspektori būs Kolkā trešdien, 2019. gada 2. janvārī plkst 10.00!

Tie, kuri iesniedza pašvaldībā pieteikumus uz zvejas rīkiem, varēs parakstīt zvejas tiesību nomas līgumus un protokolus.

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Informācija zvejniekiem' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Informācija zvejniekiem' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Informācija zvejniekiem' iekš Twitter

Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2019. gadam!

  No 10. decembra līdz 21. decembrim var pieteikties uz zvejas rīkiem 2019. gadam.
Iesnieguma veidlapu var saņemt Kolkas pagasta pārvaldē, Dundagas novada domē vai
lejuplādēt »
Aizpildītos iesniegumus var iesniegt Kolkas pagasta pārvaldē vai Dundagas novada domē.
Tālruņi saziņai: 63220548, 29174294, epasts
parvalde.kolka@dundaga.lv

Informācijai– piekrastes zveju reglamentējošie normatīvie akti:

MK noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos

MK noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2019. gadam!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2019. gadam!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2019. gadam!' iekš Twitter