Informācija zvejniekiem

   Ventspils reģionālās vides pārvaldes Jūras un iekšējo ūdeņu inspektori būs Kolkā otrdien, 2018. gada 2. janvārī plkst 10.00!

Tie, kuri iesniedza pašvaldībā pieteikumus uz zvejas rīkiem, varēs parakstīt zvejas tiesību nomas līgumus un protokolus.


Komentēt nav lemts