Uzlabota Dundagas novada pludmaļu vides kvalitāte


Latvijas Pašvaldību savienība, kā vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar citām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām, t.sk. arī Dundagas novada pašvaldību maijā uzsāka īstenot nacionālās nozīmes projektu «Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana». Projekta kopējais mērķis ir nodrošināt jūras piekrastes joslas, galvenokārt pludmales, labu kvalitāti.

Mērķa sasniegšanai pašvaldība līdz šī gada septembra beigām ir īstenojusi dažādas aktivitātes Mazirbes un Kolkasraga pludmaļu infrastruktūras un to objektu pieejamības uzlabošanai. Mazirbes pludmalē ir nomainīti divu pludmales volejbola laukumu stabi pret jauniem – metāla stabiem ar maināmiem tīkla augstumiem, kā arī ir iegādāti un izgatavoti jauni volejbola tīkli, laukuma līnijas, 2 atkritumu konteineri, 8 soliņi un pārģērbšanās kabīne. Pludmalē pie Kolkasraga ir atjaunota esošā norādes zīme jeb vides objekts «Saullēkts-Saulriets» un esošā pārģērbšanās kabīne, kā arī ir izgatavotas 6 koka atkritumu urnas un saliekama koka taka. Koka taku varēs izmantot pludmalē organizētu publisku pasākumu nodrošināšanai, izmantojot takas posmus kā saliekamo skatuvi, kā arī taka būs izmantojama apkalpojošā transporta piekļuves nodrošināšanai, lai novērstu negatīvu ietekmi uz zemsedzi un kāpām.

Tā kā projekta rezultātam ir jābūt ilgtspējīgam, labiekārtojuma elementi – volejbola laukuma tīkli, laukuma līnijas, atkritumu konteineri, koka atkritumu urnas un soliņi – pludmalēs tiks uzstādīti tiklīdz tam būs labvēlīgi laika apstākļi. Visdrīzāk – nākamā gada pavasarī.

Projekts ir realizēts Latvijas vides un aizsardzības fonda (turpmāk – LVAF) valsts budžeta apakšprogrammā «Vides aizsardzības projekti». Labiekārtošanas darbus veica uzņēmums IK Jūrmalnieki AI, projekta kopējās izmaksas ir 9000,13 € un tas ir LVAF finansējums.

Inga Grietēna, Dundagas novada pašvaldības projektu vadītāja

Komentēt nav lemts