Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2020. gadam!

  No 25.novembra līdz 20. decembrim var pieteikties uz zvejas rīkiem 2020. gadam.
Iesnieguma veidlapu var saņemt Kolkas pagasta pārvaldē, Dundagas novada domē vai
lejuplādēt »
Aizpildītos iesniegumus var iesniegt Kolkas pagasta pārvaldē vai Dundagas novada domē.
Tālruņi saziņai: 63220551, epasts
parvalde.kolka@dundaga.lv

Vienošanās par bezatlīdzības laivas patapinājumu veidlapa » 

Informācijai– piekrastes zveju reglamentējošie normatīvie akti:

MK noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos

MK noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2020. gadam!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2020. gadam!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2020. gadam!' iekš Twitter
 

Komentēt nav lemts