Dundagas novada pašvaldībā tiek iecelta pagaidu administrācija

Ņemot vērā to, ka Dundagas novada dome nav bijusi spējīga atbilstoši likumam ievēlēt domes priekšsēdētāju un viņa vietnieku, kā to nosaka likuma "Par pašvaldībām" 91. panta pirmās daļas 3. punkts, tādējādi nenodrošinot likumā noteikto pienākumu un uzdevumu izpildi un valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu ievērošanu, Ministru kabinets ir iesniedzis Saeimā, Saeima 2021. gada 13. maijā 2 lasījumos ir pieņēmusi un Valsts prezidents ir izsludinājis Dundagas novada domes atlaišanas likumu.


Saskaņā ar šo likumu Dundagas novada pašvaldībā tiek iecelta pagaidu administrācija šādā sastāvā:

  • pagaidu administrācijas vadītājs — Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadošais eksperts Arnis Šults;
  • pagaidu administrācijas vadītāja vietniece — Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare;
  • pagaidu administrācijas locekle — Zemkopības ministrijas Juridiskā departamenta direktore Sintija Dumbrovska.

Pagaidu administrācija pilda normatīvajos aktos noteiktās vietējās pašvaldības domes funkcijas un nodrošina pašvaldības institūciju darba nepārtrauktību, kā arī finansiālo un saimniecisko darbību. Pagaidu administrācijas vadītājs pilda normatīvajos aktos Dundagas novada domes priekšsēdētājam noteiktos pienākumus.

Pagaidu administrācija darbojas līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk jaunievēlētā Talsu novada dome.

Pagaidu administrācijas darbību nodrošina un finansē no Dundagas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.


Pagaidu administrācijas kontaktinformācija>


Papildinformācija par normatīvā akta pieņemšanu:

 
17.05.2021. |

Komentēt nav lemts