Foto un mūzikas izstāde «Līvu krasts – Gotlande. Sasaukšanās.» Kolkas Lībiešu saieta namā

Fascinējoši skati un pilnīgs miers, it kā ārpus laika un 21. gadsimta pierastās steigas. Patiesa vienkāršība, pasakainas kultūras un dabas ainavas, kuras raksturīgas abiem krastiem – Līvu un Gotlandes. Zvejnieku ciemati, cilvēku dzīves stils, koka arhitektūra, cilvēku portreti, vikingu uguns senkapi ir izteikti līdzīgi un radniecīgi abās kultūrās. Dažreiz pat grūti ir atšķirt vai tas ir Līvu krasts vai Gotlande.


Projekts Līvu krasts – Gotlande tapis laika posmā no 2006.-2020.gadam, vairākkārt fotografējot Līvu Krastu un Gotlandi dažādos laika posmos un gadalaikos. Galvenā ideja ir abu radniecīgo un unikālo kultūru sasaukšanās, jo gan Līvu krasts, gan Gotlande kultūrvides ziņā vizuāli ir ļoti līdzīgi un radniecīgi. Parādot gan kopīgo, gan nedaudz atšķirīgo kolorītu, veidosies aizraujošs stāsts – virtuāls kultūrceļojums starp abiem krastiem laikā un telpā.

Gan Līvu krasta iedzīvotājiem, gan gotlandiešiem ir vājš priekšstats par to kā izskatās pretējā krastā.

Projekta autors — fotogrāfs Jānis Mednis šo ideju radījis, uzceļot virtuālu tiltu starp abiem krastiem, kurš interaktīvā veidā savieno radniecīgās pasaules un dod iespēju skatītājam pabūt abās pusē vienlaicīgi.

Mūzika ir otra paralēlā — audiālā dimensija, kura papildina abu kultūru sasaukšanos ar pasaules mūzikas dziedājumiem no Gotlandes un Līvu krasta.

Secīgi savienoti ir lībiešu un Gotlandes folkloras dziedājumi vienā kopumā, kur lībiešu tautasdziesma pāriet Gotlandiešu tautasdziesmas skanējumā.

Abas dimensijas vizuālā un audiālā, viena otru papildinot, rada īpašu klātbūtnes sajūtu.

Mūzikas autori ir gotlandiešu dziedātāji: Charlotte Berg un komponists Jan Ekedahl ar Gunnfjauns Kapell, kā arī lībiešu dziedātājs Reinis Zumbergs un Lelde Jurciņa.

 

Projekta autors, fotogrāfs Jānis Mednis

mednis.j@gmail.com


Fotomūzikas izstāde «Līvu krasts — Gotlande. Sasaukšanās» / Līvõd rānda — Gotland kubbõuikimi» būs skatāma Kolkas Lībiešu saieta namā no 23.08.2021–12.10.2021.

Komentēt nav lemts