Par pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas laikā

Līdz 15. novembrim Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos un pilsētu un pagastu pārvaldēs pakalpojumus klātienē varēs saņemt, vienīgi iepriekš pierakstoties un uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Apmeklētāju pieņemšanas centra darba laiks ir no 8.00 līdz 17.00 bez pusdienu laika. Lai pieteiktos klātienes apmeklējumam, aicinām zvanīt pa tālruni 63232110 vai 26398234 vai rakstīt uz e-pastu pasts@talsi.lv. Lai pieteiktos apmeklējumam pilsētu un pagastu pārvaldēs, jāsazinās ar attiecīgo pārvaldi vai pārvaldes vadītāju. Pārvalžu kontaktinformācija: talsunovads.lv >

Dokumentus Talsu novada pašvaldībai attālināti var iesniegt sekojošos veidos:

  • papīra formā, ievietojot pasta kastītēs pie Talsu novada administratīvā centra 1. un 2. korpusa un pie pilsētu un pagastu pārvalžu ēkām;
  • pa pastu uz adresi: Talsu novada pašvaldībai Kareivju ielā 7 Talsos, Talsu novadā, LV-3201;
  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@talsi.lv; 
  • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv > e-pakalpojumā „Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”;
  • nosūtot dokumentus uz pašvaldības e-adresi.

Iesniegumu veidlapas papīra formātā Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā ir pieejamas pie 1. korpusa durvīm. Elektroniskā veidā veidlapu sagataves ir pieejamas pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē talsunovads.lv >

Komentēt nav lemts