Amatā iecelts Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs

30. novembrī Talsu novada domes klātienes ārkārtas sēdē Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amatā tika iecelts Juris Orinskis. Amata pienākumus viņš sāks pildīt jau no 1. decembra.

Par sevi J.Orinskis stāsta: «Esmu dzimis Liepājā 1963.gada 1.janvārī. Liepājā pabeidzu Liepājas 1. fizikas un matemātikas novirziena vidusskolu (tagadējā pirmā ģimnāzija). Tad mācījos Rīgas Tehniskajā Universitātē, kur saņēmu tehnisko zinātņu maģistra pakāpi. Darba gaitas sāku Liepājas ATU, sākumā par meistaru, tad par galveno inženieri, tad par Liepājas domes Materiāli tehniskās apgādes nodaļas vadītāju. Esmu bijis Latvijas Tautas Frontes dibināšanas kongresa delegāts ar mandātu Nr.720. Mēs pirmie atjaunotajā Latvijā Liepājas pašvaldībā sākām būvēt dzīvojamās mājas, lai rastu līdzekļus pašvaldības būvobjektu uzturēšanai nepieciešamās struktūras algošanai. Laiki mainījās, amati un pienākumi tiem līdzi. Paspēju pastrādāt gan Kuldīgas rajona pasta direktora amatā ar visām divdesmit sešām pasta nodaļām, gan Ventspilī vairākos vadošos tranzīta uzņēmumos (Sia«LatRosTrans» Latvijas — Krievijas kopuzņēmumā un akciju sabiedrībā «Ventamonjaks») par vadītāju. Mana pēdējā darba pieredze ir Ventspils ostas uzņēmumā SIA „Noord Natie Ventspils Terminals”. Šie uzņēmumi ir tikuši veiksmīgi modernizēti un atjaunoti atbilstoši Eiropas standartu prasībām. Dzīvē un darbā ir tikts pāri pietiekošam daudzumam kā grūtību, tā arī gandarījuma par padarīto.

Uz izaicinājumu kļūt par Kolkas pagasta pārvaldnieku raugos ar prieku, kā uz iespēju iepazīt Lībiešu krasta īpašos cilvēkus un zemi, palīdzēt risināt viņu problēmas gan priekos, gan bēdās un gūt gandarījumu no kopā paveiktā! Esmu pārliecināts, ka ar Kolkas pagasta iedzīvotāju atbalstu un padomiem mēs visi kopā spēsim šeit labi saimniekot un dzīvot, palīdzēt viens otram un arī skaisti svētkus svinēt! Vienlaikus ceru, ka arī Talsu novada vadība ar sapratni un pietāti raudzīsies un Kolkas pagasta iedzīvotāju vajadzībām un sapņiem.«


Domes sēdē, atbildot uz deputātu jautājumiem, J.Orinskis teica: „Prioritāte jebkurā pašvaldībā ir cilvēks. Iedzīvotājiem jānodrošina pieejami valsts un pašvaldības sniegtie pakalpojumi. Svarīga ir gan informācijas apmaiņa starp cilvēkiem un pašvaldību, gan vietējo cilvēku iesaiste procesos. Ar iedzīvotāju iesaisti var panākt labāku rezultātu.”

Viņaprāt, svarīgi ir attīstīt lībiešu krastu un Kolkasragu, kas ir šīs teritorijas nacionālās bagātības. Uzsākot kādu darbu realizēšanu, ir svarīgi rēķināties ar pieejamajiem budžeta līdzekļiem. Runājot par galvenajiem pienākumiem, jaunais Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs uzsvēra darbu ar personālu, teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu.

„Gribu rast iespēju Kolkai piesaistīt jauniešus. Nodrošināt jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā, saimnieciskajā darbībā, lai jaunieši nevis aizbrauktu prom, bet gan paliktu savā pagastā. Ja attīstīsies infrastruktūra, tad arī teritorija varēs attīstīties un palielināsies nodarbinātības iespējas. Mums ir jāattīsta tas, kas mums ir,” uzsvēra J. Orinskis.

Komentēt nav lemts