Kapu svētki Kolkas pagasta kapsētās

13.augustā 

• plkst 10.00 Sīkraga kapos 

• plkst 11.00 Mazirbes kapos 

• plkst 12.00 Pitraga-Košraga kapos 

20.augustā 

• plkst 11.00 Vaides kapos 

• plkst 12.00 Kolkas luterāņu kapos 


Komentēt nav lemts