Sestdien, 1.oktobrī 14. Saeimas vēlēšanas!

Vēlēšanu iecirkņi Kolkas pagastā:

  • Kolkā– iecirknis Nr.840 Kolkas Lībiešu saieta namā, adrese «Pastnieki», Kolka, Kolkas pag., Talsu novads
  • Mazirbē– iecirknis Nr.834 Mazirbes bibliotēkā, adrese Skolotāju māja 2 dzīvoklis Nr. 12, Mazirbe, Kolkas pag., Talsu novads

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:

Pirmdien, 26. septembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00;
Otrdien, 27. septembrī no plkst. 8.00 līdz 11.00;
Trešdien, 28. septembrī no plkst.17.00 līdz 20.00;
Ceturtdien, 29. septembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00;
Piektdien, 30. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu dienā sestdien, 1. oktobrī, iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.


Balsi glabāšanā Talsu novadā nodot varēs tikai vēlēšanu iecirknī Nr. 826. TALSU TAUTAS NAMS, Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads:

Pirmdien, 26. septembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00;
Ceturtdien, 29. septembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00;
Piektdien, 30. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00.


Balsošana vēlētāja atrašanās vietā:

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nav iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī slimojošu personu aprūpētāji.

Balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var pieteikt no 26. septembra līdz 1. oktobrim plkst. 12.00. Iesniegumi, kas tiks saņemti vēlēšanu dienā pēc plkst. 12.00, tiks izpildīti tikai tādā gadījumā, ja vēlēšanu iecirkņa komisijas darbiniekiem būs iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz plkst. 20.00.

Lai pieteiktu balsošanu savā atrašanās vietā, vēlētājam jāuzraksta iesniegums un līdz 1. oktobrim jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski nosūtot uz e-pastu: velesanu.komisija@talsi.lv. Ja iesniegums tiek sūtīts pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegums balsojumam atrašanās vietā>


Detalizēta informācija cvk.lv>

Komentēt nav lemts