Piedalies aptaujā par Talsu novada karoga atbilstošāko vizuālo noformējumu!

Līdztekus Talsu novada jaunā ģerboņa izstrādei, sākts darbs pie jauna Talsu novada karoga izveides. Tā kā līdz administratīvi teritoriālajai reformai Talsu novada karogā bija atspoguļots bijušā Talsu novada ģerbonis, tad, līdz ar jauna ieviešanu, būs nepieciešams radīt arī jaunu novada karogu. Patlaban izstrādāti pieci iespējamie Talsu novada karoga meti, bet, lai izvēlētos Talsu novadam atbilstošāko, Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un balsot par tīkamāko karoga vizuālo noformējumu.


Talsu ​pašvaldība no 3. līdz 9. oktobrim organizē aptauju elektroniskajā vidē, lai noskaidrotu, kurš no pieciem Talsu novada karoga metiem iedzīvotajiem šķiet atbilstošākais jaunajam Talsu novadam. Aptauju iespējams aizpildīt, reģistrējoties ar gmail e-pasta adresi, lai tādējādi nodrošinātu objektīvākus aptaujas rezultātus, samazinot iespēju, ka viens respondents anketu aizpilda vairākkārt.

Piedalīties aptaujā >


Ierastā prakse liecina, ka karoga noformējumā tiek izmantoti ģerboņa elementi, tas ir, tajā attēlotie simboli, izvēlētās krāsas, tāpēc mākslinieku Jura Ivanova un Ilzes Lībietes piedāvātajos karoga metos iekļautas atsauces uz paredzēto jauno Talsu novada ģerboni (tā heraldiskais apraksts: dalīts ar pazeminātu smaili: zils un zelts. Zelta smailē zaļš ozollapu vainags.)

Talsu novada karoga apstiprināšana notiek, tā aprakstu iekļaujot pašvaldības saistošajos noteikumos („Par Talsu novada simboliku”).

Talsu novada ģerboņa un karoga izmaiņas neietekmē pārējo novada pilsētu un pagastu ģerboņu un karogu vizuālo noformējumu.

Komentēt nav lemts